בשבע 384: צימוקים לשבת

משה טאו, רחובות , כ"ה באדר תש"ע

* המשטרה:תחילה יש לפגוע בראשי הפשע.

הך הגדול.

* סיוע מיוחד לשדרות אם תופגז שוב בקסאמים.

ונבנתה עיר על טילה...