בשבע 384: לחזור למשול

שמואל פישר, פתח תקווה , כ"ה באדר תש"ע

בג"ץ אמור להכריע בקרוב ב'חוק האזרחות', דהיינו בהתאזרחותם של פלשתינים עקב נישואין עם אזרח ישראלי. מדובר בנושא קריטי לקיומה של ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי. אך מסתבר כי נושאי הליבה החשובים ביותר, המהווים את תמצית אופייה היהודי ואת מהותה הציונית של המדינה, אינה נתונים בידי הממשלה והם מופקעים מידיה לטובת גורמים אחרים. בדיון בכביש 443 החליט בג"ץ בנושא השייך לתחום הביטחון, בדיון בחוק האזרחות מחליט בג"ץ בעניין דמוגרפי מהותי שההחלטה בו עלולה לכרסם ברוב היהודי, ואילו החברה להגנת הטבע עוצרת בוועדות התכנון והבנייה את הקמתם של יישובים יהודיים. וזאת בשעה שאדמות הנגב והגליל נתפסות בבניה ערבית בלתי-חוקית, חשוב ביותר שהסמכויות בענייני ביטחון, דמוגרפיה והתיישבות יוחזרו לידי הממשלה והכנסת שהם הגופים הנבחרים שקיבלו את המנדט להוביל את המדינה היהודית.