בשבע 384: בית הכנסת האהוב ביותר על הרב קוק

מערכת עיתון "בשבע" , כ"ה באדר תש"ע

גם ארגון 'אור האורות' משתתף בחגיגות חנוכת 'החורבה' ומוציא לאור חוברת מיוחדת בה קובצו ציטוטים, תמונות ועדויות על חשיבותו של בית כנסת ה'חורבה' קודם כל מצד תלמידי הגר"א - בוניו, ולאחר מכן על המקום הרחב שתפס בית הכנסת אצל הראי"ה קוק, שהיה גם נשיא המקום.

בחוברת מובאים בין השאר דברי הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק, המעידים כי הרב אהב מאוד את בית הכנסת, והוא אף מנה אותו כאחד משלושת המקומות שחיבב במיוחד בירושלים שבתוך החומה. שני האחרים היו הכותל המערבי ותלמוד תורה 'עץ חיים', שגם הוא נמצא במתחם ה'חורבה'.

אחרי פרעות תרפ"ט, וכשגדל היישוב שמחוץ לחומה, נתמעטו תושבי הרובע ומטבע הדברים גם המתפללים בבית הכנסת. הרב קוק שלח מכתבים הנוגעים לחיזוק היישוב ולחיזוק המניין וביקש מן הציבור להגיע לשם בשבתות, משום שבית הכנסת הזה הוא "גורם גדול לקשר את הריכוז שלנו עם עיר הקודש העיקרית, העיר העתיקה".

בין כותלי בית הכנסת נשא הרב קוק דרשות מגוונות, החל מהספדים על הברון בנימין רוטשילד, על ה'אור שמח' ועל חותנו האדר"ת, דרך חגיגת יום הולדת למלך אנגליה וכלה בשמחה על שביתת הנשק בתרפ"ו.

הרב קוק גם שימש נשיא התלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים', שכאמור שכנה באותו המתחם. הוא קיבל את התואר בשמחה, למרות שהקנאים שהתנגדו לו ולדרכו ניסו להכשיל את המינוי הזה ואת ביקורו במקום. הרב קוק לא נכנע, ביקר וסייע למקום באמצעות קשריו הענפים עם רבנים ושועים.

אחרי מותו של הרב קוק, ספדו לו ב'חורבה', ועל כל אלה וכמובן עוד רבים - בחוברת.