בשבע 384: על סדר היום במליאת מועצת יש"ע: אישור תקנון חדש.

חגית רוטנברג , כ"ה באדר תש"ע

מועצת יש"ע צפויה להתחיל היום (ה') ביישומו של מסמך שגיבשה ועדת היגוי מיוחדת, הקובע תקנון חדש לאופן פעולתה של המועצה בצד הארגוני. הוועדה, בראשות הרב אהרון אייזנטל, החלה את עבודתה לפני כשלושה חודשים, בעקבות גל מחאות וטענות מצד חברי המליאה המורחבת של מועצת יש"ע על כך שהנהלת המועצה אינה משתפת אותם בתהליכי קבלת החלטות, במיוחד כאשר ברקע עמד נושא קריטי כהקפאת הבנייה. נושא נוסף שעורר ביקורת בקרב חברי המליאה הוא הזנחתו של היעד העיקרי של פעולת המועצה, כפי שהוחלט עם ייסודה, של פעולות הסברה וחיזוק התמיכה הציבורית בהתיישבות ביו"ש.

כאמור, גיבשה הוועדה הצעת תקנון הכולל גם הליכי בחירה לתפקידים וגופים חדשים, אשר אמורים בין השאר לתת מענה לבעיית אי שיתופה של המליאה בהליכי קבלת ההחלטות. בהתאם לתקנון, אמורים היום חברי המליאה לקבל את שמות המועמדים לתפקיד היו"ר שבחרה עבורם ועדת האיתור, ולהצביע על יו"ר המליאה הרצוי עבורם. בוועדת האיתור, בראשותה של שרה אליאש, ישבו גם נעם ארנון, מוטי יוגב והרצל בן ארי. סמוך לסגירת הגיליון נמסרו שמות המועמדים הבאים שאישרו את השתתפותם בהתמודדות לתפקידו יו"ר המליאה: עדי מינץ, שלמה שדה ויהואר גל.

בנוסף, אמורים חברי המליאה להצביע היום גם על התקנון החדש שנוסח על ידי חברי הוועדה ולהחליט האם לאשרו. שלב נוסף ברה-אורגניזציה הצפוי היום הוא בחירת 9 חברים להנהלה חדשה ומאוחדת, אשר תורכב מ-17 חברים, ותחליף את מבנה ההנהלה הקיים היום, המחולק להנהלה מורחבת והנהלה מצומצמת. הרכב ההנהלה החדשה כולל את יו"ר 'אמנה', 7 ראשי מועצות (שייבחרו על ידי ראשי המועצות בלבד) ו-9 נציגי יישובים ואישי ציבור שאמורים להיבחר היום במליאה.