בשבע 385: צה"ל כופה על תלמידי הר ברכה להתנתק מהישיבה.

חגית רוטנברג , ג' בניסן תש"ע

ביטול ההסדר עם ישיבת הר ברכה ע"י שר הביטחון מתחיל לגבות בימים אלו את המחיר מתלמידי הישיבה, הן אלו המשרתים בצה"ל והן אלו המצויים בין כותלי הישיבה. כ-30 מתלמידי הישיבה העושים בימים אלו בצה"ל את שירותם הסדיר, זומנו ביום ג' השבוע לכנס מיוחד מטעם הצבא, בו הוסבר להם על ידי ראש מדור בני ישיבות כי משבוטל ההסדר עם ישיבתם, עומדות בפניהם שתי אפשרויות: מעבר מישיבת הר ברכה לישיבת הסדר אחרת באופן מיידי, או שירות מלא של שלוש שנים בצה"ל.

מדובר בחיילים שהתגייסו לפני כחצי שנה. ראש המדור ניסה לשכנע את החיילים לעבור לישיבה אחרת, ולהציג את המעבר כאקט פשוט ולא מסובך ובנוסף הדגיש כי מי שלא ייאות לעבור ישיבה, יזומן לשימוע בתוך שבוע וחצי, לאחריו יוחלט על עתידו בצה"ל. החיילים מצידם הגיבו בזעם על הדרישה, והציגו עמדה אחידה לפיה הם אינם מעוניינים לעזוב בשום אופן את ישיבת הר ברכה. אחד החיילים הסביר כי החלטה לעזוב ישיבה אינה כה קלה ופשוטה וכי חלק מחבריו כבר הקימו בית ומשפחה ביישוב. לדברי גורם בישיבה, בתגובה לאיום עליהם כי ייאלצו לשרת שלוש שנים אם לא יעזבו את הישיבה, הודיעו החיילים כי לא יסכימו בשום אופן להארכת השירות באופן זה, וכי במידה שתיפול החלטה כזו לגביהם, הם יתייצבו בבקו"ם, יפסיקו את שירותם ויחזרו ללימוד התורה. "התגייסנו על דעת ההסכם שעשו איתנו בצה"ל ואם הם מפרים אותו, ידינו על העליונה", הסבירו החיילים. כאמור, עליהם לתת את תשובתם בתוך שבוע, ולאחר מכן יועברו לשימוע.

תלמידי הר ברכה העומדים לפני גיוס נדרשים אף הם ע"י צה"ל לעזוב את הישיבה, ולהתגייס דרך ישיבה אחרת. במידה שלא יעברו, יוזמנו גם הם לשימוע. תלמידים שסיימו את שירותם וחזרו לישיבה (של"ת), עומדים גם הם בפני הדרישה לעזוב את הישיבה, ומצה"ל נמסר להם כי במידה ויסרבו לעזוב את הישיבה, יוחזרו לצה"ל כדי להשלים שירות של שלוש שנים. נכון לעכשיו, כלל תלמידי הישיבה מציגים עמדה אחידה ולפיה לא יעזבו את המוסד בו הם לומדים, על אף האיומים.