בשבע 385: להגביר את תנופת הבנייה

כיצד על ישראל להתמודד עם הדרישה האמריקנית לעצור את הבנייה בשכונת רמת שלמה?

ח"כ חיים אמסלם- סיעת ש"ס. , ג' בניסן תש"ע

על מנהיגנו לעמוד בעוז נגד ההתנהלות האמריקנית. ההקפאה הגורפת מתגלה כטעות קשה שמובילה למפולת מדינית. אם מדינת ישראל עצמה לא מבחינה וגוזרת הקפאה על הכול – יישובים מוסדרים וכאלה שאינם, גושי התיישבות ויישובי קצה – מה נתפלא על האמריקנים שנוהגים כך ותובעים מאתנו להמשיך באותו אופן ולהרחיב את ההקפאה?

כל הפרשנים החכמים והמתוחכמים יודעים להשיא עצות מעל כל במה ולבקר ביקורת נוקבת, ולעתים גם מרושעת, את ראש הממשלה ושריו. אך עלינו לחזור אל הפרשנות הפשוטה ואל ההתנהלות המדינית הישרה. כניעה והתקפלות מזמינים עוד לחץ לכניעה ולהתקפלות. כדי לבלום זאת אנו זקוקים לנחישות ועוצמה בלא פשרות. על ממשלת ישראל להבהיר בגאון ובעוז: ירושלים מאז ומעולם ולעולם תישאר מחוץ למשא ומתן. כמו כן, על ממשלת ישראל לחדש את הבנייה בכל ירושלים במלוא המרץ ובמלוא העוצמה. עלינו לחדול מהוויתורים, מהמחוות ומהחיזוקים החד-צדדים שנועדו רק כדי לרצות את הפלשתינים שייאותו לשבת אתנו למשא ומתן. הם עצמם מנצלים את המחוות הללו ועושים כל שביכולתם כדי להוסיף עלינו לחץ. ויש לומר את הדברים האלה בשפה ברורה ופשוטה.

אין עַם הצריך לעיתוי מיוחד בכדי לבנות את בירתו, בוודאי לא כדי לאשר הליך תכנון בוועדה כלשהי. על אחת כמה וכמה ירושלים, בירתנו הנצחית, שהיא מעל ומעבר לכל עיתוי. וכבר אמרו חז"ל בברכות (נ"ח ע"א): "והנצח זו ירושלים". ובבניין ירושלים ננוחם.