בשבע 386: פרשנות-'תספורת' הכרחית

הסדר אגרות החוב של 'אפריקה ישראל', שאושר השבוע, הוא בבחינת הרע במיעוטו

זיו ברק , י' בניסן תש"ע

הסדר החוב בין חברת 'אפריקה ישראל' למחזיקי אגרות החוב שלה, אשר אושר השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מהווה למעשה צעד של אין ברירה מצד מחזיקי אגרות החוב. בעליה של החברה, לב לבייב, הבהיר כי במידה ולא יושג הסדר הוא יוביל את החברה לפירוק, צעד אשר ישים את מחזיקי האג"ח בנקודת מוצא גרועה הרבה יותר. פירוק החברה לאחר שכמה מנכסיה המשמעותיים כבר מומשו, עלול היה ליצור מצב שבו כלל נכסי החברה יתומחרו מתחת לשוויים האמיתי בהליך הפירוק, ובכך יגרם למחזיקי איגרות החוב, כלומר לציבור הרחב, נזק גדול יותר מזו שגרמה ה'תספורת' שנערכה לאג"חים במסגרת ההסדר. גם ניסיון של נציגי בעלי האג"ח להשתלט על החברה במסגרת הליך של פירוק לא היה בהכרח מוביל אותם לתוצאה טובה יותר. זאת משום שכל מנהל שהיה נכנס בנעליה של ההנהלה הנוכחית היה נאלץ להשקיע זמן רב בלימוד עסקיה של החברה, ולא היה מגיע בהכרח לתוצאות טובות יותר מאלו שהגיעה אליהם ההנהלה הנוכחית.

אין ספק שהסדר החוב הנוכחי עלול לגרום לחברות נוספות לנסות ולהגיע להסדרים מאותו הסוג, משום שעול תשלום החוב הוא עול כבד ביותר. במהלך שנת 2010 צפויים לעמוד 20-30 מיליארד ש"ח לפירעון, וככל הנראה חלק לא מבוטל מהחברות אשר צריכות להשיב את הכספים יתקשו לעשות זאת. עם זאת יש לציין, כי העובדה שכחלק מהסדר החוב אולץ גם לבייב עצמו להכניס יד לכיס, עשויה לצנן את התלהבותם של אנשי עסקים נוספים לכניסה להסדרים שכאלו. חשוב להבין, שמדובר בצעד טבעי, מכיוון שגיוס הכספים נעשה תוך שימוש בשמו ובמוניטין העסקי של לבייב, ועל כן אין כל סיבה שהלווה האמיתי, גם אם לא הרשמי, לא ייתן את ידו לטובת הסדר הוגן בין מחזיקי האג"ח לבין החברה שלוותה מהם את הכספים.

 

הכותב הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית נתניה