בשבע 386: לראשונה: התגייסות חרדית ל'מנוי על קרבן פסח'

יואל יעקובי , י' בניסן תש"ע

יוזמה חדשה הפכה לשיחת היום ברחוב החרדי. המדובר בקריאה להתמנות על קרבן פסח במידה ויתאפשר להקריבו. עלון שהופץ בשבועיים האחרונים בריכוזים החרדיים, שמאחוריו עומד גוף בשם 'קרן החפץ חיים למורשת בית המקדש', קורא להצטרף כמנוי לטלה או גדי בני שנתם הכשרים להקרבה תמורת 12 ש"ח.

היוזמה, שהחלה כרעיון של פעילים בעניין, הוצגה בפני רבים מגדולי התורה בציבור החרדי שהביעו התלהבות. בראש היוזמה הועמדו הרב שמחה הכהן קוק והרב אביגדור נבנצאל - כהן ולוי בהתאמה. כמנוי הצטרף גם הרב אשר וייס, ורבנים נוספים מכל גווני הציבור החרדי. הרב חיים קנייבסקי הביע תמיכה ברעיון, אך לא הצטרף ליוזמה בפועל. הוא סיפר כי ברשות אביו 'הסטייפלר' היה מעיל אותו נמנע מללבוש וייעד אותו לקבלת המשיח. הרב קנייבסקי גם סיפר כי הוא נוהג לשמור לפסח שני קילוגרמים של קמח שלא הוכשר לקבל טומאה על מנת שישמשו להכנת מצות טהורות לאכילה עם קרבן הפסח, במידה והמצווה תקוים באותה שנה.

מכיוון שהפסח אינו נאכל אלא למנוייו, יש צורך לכל אדם מגיל חמש להימנות על הקרבן. הסכום לתשלום וכמות הטלאים והגדיים המשוריינים מוערכים על פי חשבון של כ-50 גרם בשר לאדם, שהרי די בכזית מבשר הזבח, שנאכל בסיום הסעודה, כדי לצאת ידי חובה. "במידה וחלילה לא יהיה השנה קרבן פסח", אומר הפעיל, "יועבר הכסף, אחרי כיסוי ההוצאות הראשוני, לכוללים העוסקים בלימוד קודשים ובכך יקוימו דברי חז"ל כי מי שעוסק בלימוד ענייני הקרבנות הקב"ה מעלה עליו כאילו הקריבן".

עד כה נרשמו ליוזמה למעלה מ-1,200 איש. "אני לא יודע אם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה", אומר הפעיל ,"אבל זה בוודאי אתחלתא דגאולה. זו הפעם הראשונה שהציבור החרדי מוכן לעשות משהו ממשי למען חידוש עבודת הקרבנות".

יוזמה זו מצטרפת ליוזמה דומה שהחלו מכון המקדש ו'הסנהדרין' כבר לפני כמה שנים, המתבססת על דעת רבים מגדולי הפוסקים, שלדעתם ניתן להקריב קרבן פסח גם בזמן הזה. ביום שלישי השבוע התקיימה בירושלים עצרת עם כבשים ועיזים במטרה להפגין רצון לחדש את הקרבת קרבן הפסח. "חופש הפולחן הוא חלק מחוק יסוד", אומר יהודה גליק, יו"ר ארגון זכויות האדם בהר הבית "רק ליהודים אין חופש פולחן על הר הבית. במקום שהמדינה תנהל את מאבקה נגד הערבים המתפרעים היא מנהלת את מאבקה נגד היהודים". עתירה שהוגשה לבג"ץ בבקשה שיאפשר את הקרבת קרבן הפסח נענתה על ידי המדינה בהסכמה עקרונית אך בהתנגדות מעשית מחשש לשפיכות דמים.