בשבע 387: מי מזיק יותר?

ישראל ציגלמן, חיפה , כ"ד בניסן תש"ע

מנהלים בחברות עסקיות בארה"ב, וכנראה גם בארצנו, לקחו לעצמם משכורות עתק ובונוסים נדיבים גם כאשר ערך החברות אשר בניהולם, או הרווחיות של אותן החברות, ירדו מאוד. מבקרים טענו כי מנהלים אלו הזיקו לאידיאולוגיה של הקפיטליזם יותר מאשר קארל מרקס, שהוא מאבות האידיאולוגיה החלופית, הקומוניסטית. האם באופן דומה לא ניתן לומר כי חלק מהפוליטיקאים הישראלים, אשר מצדדים בהקמתה של מדינה 'פלשתינית' על שטחי ארצנו,  מזיקים לתנועה הציונית יותר מאשר אויבינו הנמצאים ברשות ה"פלשתינית" או בתנועת החמאס?