בשבע 387: על סדר היום-אין בועה בבורסה הישראלית

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בניסן תש"ע

יורם גבאי, מנכ"ל פעילים שוקי הון ובכיר לשעבר באוצר.

בקול תרועה רמה חגגה השבוע התקשורת הכלכלית ציון דרך נוסף בהתאוששותה של הכלכלה הישראלית מהמשבר הכלכלי שפקד אותה יחד עם יתר מדינות העולם. מדד ת"א 25, המדד המשמעותי בבורסה של תל אביב המאגד בתוכו את מניותיהן של 25 החברות הציבוריות הגדולות במשק, שבר ביום שלישי שיא של כל הזמנים. המדד, אשר עמד בשיא השפל הכלכלי בנובמבר 2008 על 592 נקודות, השלים ביום שלישי זינוק של כ-110 אחוז. אולם יורם גבאי, מנכ"ל פעילים שוקי הון ובכיר לשעבר באוצר, איננו מתרגש מציון הדרך הנוכחי.

מהי משמעותו של השיא אותו קבעה הבורסה השבוע וכיצד הוא צפוי להשפיע על השוק?

"לנתון היבש של השיא אין למעשה שום משמעות. אם נשים לב לנתונים הכלכליים, נוכל לראות שמבחינה ריאלית בכלל לא מדובר בשיא. זאת מכיוון שבתקופה שעברה מאז נובמבר 2007, אז קבעה הבורסה את השיא הקודם, צמח המשק במידה לא מבוטלת ונרשמה אינפלציה של כ-8 אחוזים. כך שבמונחים ריאליים אנחנו עוד רחוקים מרחק לא מבוטל מהשיא הקודם. לנתון הזה ישנה בעיקר משמעות סמלית, אולם קשה להניח שהוא ישפיע באופן משמעותי על שוק ההון, אשר מעבר לשאלות של אווירה מושפע בעיקר ממצבו של המשק הישראלי וממצבם של השווקים העולמיים".

השיא שראינו השבוע לא מעלה את החששות מפני חזרה של מגמת ירידות השערים?

"אני לא רואה סיבה מיוחדת בגללה מגמת עליות השערים עשויה להיעצר דווקא עכשיו. התנאי המוקדם ההכרחי להמשך עליות השערים שראינו בתקופה האחרונה בשוק הישראלי, הוא המשך המגמה החיובית בשוקי ההון בעולם, אשר תלויה בהמשך התאוששותן הריאלית של הכלכלות השונות. אולם להערכתי במקרה שלנו מדובר לא רק בתנאי מוקדם אלא גם בתנאי מספיק. כל עוד נראה את שוקי ההון בעולם ממשיכים במגמת העליות נוכל לראות גם את הבורסה הישראלית ממשיכה לעלות. זאת מכיוון שהמגמה בבורסה הישראלית מושפעת במידה כמעט מוחלטת מהמגמה בשאר העולם".

אתה לא חושש שעליות השערים בישראל, הגבוהות יותר מהעליות בעולם, מבטאות מצב של בועה?

"'בועה' היא מצב שבו המחירים בהם נסחרות המניות בשוק ההון גבוהים באופן ניכר מהשווי הריאלי של החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה. מצב כזה יוצר מטבע הדברים ציפייה לירידות שערים אשר יגיעו במוקדם או במאוחר. נכון להיום זה איננו מצבו של שוק ההון בישראל. טענה נוספת הנשמעת היא שהריבית הנמוכה אותה מכתיב בנק ישראל דוחפת את השוק כלפי מעלה באופן חזק, אך העלאת הריבית תביא לצניחתו. אולם חשוב לזכור, כי גם אם הריבית תעלה בעוד חצי אחוז או שלושת רבעי האחוז, היא עדיין תהיה נמוכה באופן יחסי. רק ברמות ריבית של 3-4 אחוזים יהיה ניתן לומר שהפיקדונות הבנקאיים הופכים לאפיק השקעה אלטרנטיבי, היכול להחליף את שוק ההון. בהנחה שמגמת ההתאוששות בשוקי ההון בעולם תימשך והצמיחה בישראל תתייצב ואף תעלה, אינני רואה חשש לצניחה קרובה של השוק".

אם כך, מהי הסיבה לכך שהבורסה בארץ התאוששה מהר יותר ממקבילותיה בחו"ל?

"הסיבה העיקרית למצבה של הבורסה הישראלית היא הדרך שבה עוברת ישראל את המשבר הכלכלי העולמי. בניגוד לרבות ממדינות העולם, ביניהן גם כמה מהכלכלות הגדולות ביותר, ישראל עוברת את המשבר הנוכחי עם עלייה מינורית באופן יחסי בגירעונות הממשלה וכמעט בלי הרעה ביחס חוב-תוצר. נתונים אלו, יחד עם חוסנו של השקל, אשר לא נפגע כלל בעקבות המשבר הכלכלי ויחד עם התאוששות היצוא למרות ייסוף השקל, גורמים למשק הישראלי להוות מוקד משיכה אטרקטיבי להשקעות מכל העולם, אשר מהוות קטר משמעותי הדוחף את שוק ההון הישראלי כלפי מעלה. אולם, במצב דברים זה שוק ההון הישראלי חשוף לפגיעה משמעותית יותר במידה והמגמה הכלל עולמית תשתנה".

החששות הנשמעים בעולם מפני 'מיתון כפול' אינם מדאיגים אותך?

"מרבית הקולות המביעים את החששות האלו הם של מי שניתן לכנות 'רואי שחורות מקצועיים', חזאים אשר מתמקדים לאורך השנים בניפוק נבואות זעם. להערכתי מדובר בחששות לא מבוססים. אם נתייחס לדברים בכל זאת ברצינות, ישנן שתי מדינות משמעותיות שנמצאות בגירעונות גדולים: ארה"ב ובריטניה. מכיוונן של שתי מדינות אלו עלולה להיפתח הרעה, במקרה שהן יאבדו את השליטה על מצב הגירעונות ויאלצו להעלות את הריבית באופן חד על מנת למנוע אינפלציה. מצב דברים שכזה עלול להשפיע באופן הרסני על שתי הכלכלות האלו, באופן שבו גלי ההדף יורגשו בכל העולם ויגרמו למשבר חדש. אולם, אם תהליך ההתמודדות עם הגירעונות יהיה מושכל וייעשה באופן הדרגתי, הרי שגם העלאות ריבית הדרגתיות משמעותיות לא צפויות לפגוע באופן קשה בכלכלה העולמית ולגרום למשבר חדש".

העובדה שההתאוששות איננה מקיפה את כל מגזרי שוק ההון אינה מדאיגה?

"ברור שההתאוששות בשוק ההון אינה מלאה, משום שהתאוששות הכלכלה עדיין איננה מלאה. האבטלה עדיין גבוהה יחסית וגם הצמיחה עדיין נעה סביב ה-3 אחוזים ולא חזרה לרמות של 5 אחוזים. במובן מסוים דווקא העובדה שישנם עדיין חלקים משוק ההון הרחוקים מהרמות של ערב המשבר מעודדת. זאת משום שהיא מאותתת שמהלך ההתאוששות עדיין לא מוצה ואנחנו צפויים להמשיך וליהנות מפירותיו גם בתקופה הקרובה".