בשבע 388: פרשנות- חוטפים דוח

איך לקרוא נכון את הדוחות השנתיים של קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

ניר וילף , א' באייר תש"ע

בתקופה זו של השנה לרבים מאיתנו יש פריחה. ולא, אין מדובר בפריחה אשר מביא איתו האביב, אלא דווקא בפריחה שחלקנו מקבלים בימים אלו כאשר מגיעים הדוחות השנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו.

זה היה יכול להיות מצחיק או סתם לא חשוב, אלמלא היה העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתנו מסתתר בתוך הדיווחים הללו. הדיווחים השנתיים דומים מאוד עבור כל התוכניות הפנסיוניות שלנו, מכיוון שצורת הדיווח האחיד נקבעה על ידי המפקח על הביטוח. מי שילמד לקרוא דו"ח אחד, יידע כבר לקרוא את כולם.

מה בעצם יש שם שכל כך חשוב לנו לדעת?

בכל דיווח יש מספר טבלאות אשר מפרטות נושאים שונים החשובים לנו. טבלה אחת מרכזת את הכיסויים הביטוחיים שלנו ואת סכומי הביטוח לכל כיסוי. המשמעות היא שאם קורה לנו אירוע כלשהו מהרשימה שבטבלה, אנו זכאים לפיצוי הכספי הרשום שם. האם הכיסויים הללו מספיקים? האם סכומי הביטוח מתאימים לנו? שווה לחשוב על כך.

טבלה נוספת מרכזת את נתוני החיסכון שצברנו. הטבלה מפרטת את הסכומים הצבורים על פי מרכיביהם השונים. פיצויים, מהמעביד הנוכחי וממעבידים קודמים, תגמולי מעביד, תגמולי עובד, ותגמולי עמית עצמאי. הסכום המצטבר כולו מדווח בחלוקה נוספת – מה הופקד בקופה הונית, מה בקופה משלמת לקצבה ומה בקופה שאינה משלמת לקצבה. מאחורי הפירוט הזה מסתתרת בעצם הזכאות שלכם למשיכת הכספים. בנוסף, קיימת תחזית פנסיה לגיל פרישה על פי תנאי התוכנית האישית שלכם. יש לקחת תחזית זאת בזהירות רבה והכי חשוב לזכור שהיא מבוססת רק על החיסכון שצברתם עד היום ואיננה מתחשבת בכספים שעוד תפקידו. בקיצור, לא להיבהל.

טבלה שלישית חשובה היא טבלת ההפקדות השנתית. חשוב לראות כי יש רצף בהפקדות, דבר המצביע על כך שהמעביד שלכם העביר באופן מסודר את הכספים לתוכנית שלכם. אין רצף? בדקו מדוע. בנוסף, הסתכלו על הסכומים המופקדים. האם הם תואמים את הניכויים שבוצעו מתלושי השכר שלכם?

מה דמי הניהול ששילמתם לגוף שמנהל את החיסכון שלכם? הנתונים מופיעים בטבלה רביעית. שימו לב לדמי הניהול מהפרמיה השוטפת ולדמי הניהול מהחיסכון המצטבר. נראה לכם הרבה? שווה בדיקה נוספת.

נתון נוסף הוא נתון התשואה האישית. מה הגוף שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם עשה עבורכם השנה. חשוב לזכור, כי החיסכון הזה הוא לטווח של שנים רבות ואין צורך לעשות עניין מירידות של חודש או עליות של שבועיים.

הכותב הוא יועץ פנסיוני עצמאי, בעלים של "ניר וילף - ייעוץ פנסיוני"