בשבע 388: בלי יונים, בבקשה

שאול בער, רמת בית שמש , א' באייר תש"ע

אנו מתקרבים ליום העצמאות, והילדים יתחילו בפעילות לכבוד החג - ציור וצביעה של דגל ישראל, מגן דוד, מנורה... ומצטרף מוזר מאוד למועדון הסמלים הלאומיים: היונה.

היונה לא נמנתה מעולם כסמל הרשמי של מדינת ישראל. ולא אעמיד פני תמים: ברור מדוע הומצאה היונה כסמל לאומי, שווה ערך כביכול לכחול-ולבן ולמנורה. זהו כלי תעמולה שנועד לשטוף את מוחות ילדינו כדי לתמוך ב'תהליכי השלום'. מלמדים אותם לחשוב, שמי שהוגדר כ"נגד השלום", הוא גם נגד מדינת ישראל, בדיוק כמי ששורף את הדגל הלאומי.

"יונת השלום" הזאת איננה סמל תם או ידידותי. היא נושאת עמה מטען כבד, השמצה גסה של מגזר שלם, אם לא רוב המדינה, אשר לא תומכים בחזון "המזרח התיכון החדש". היונה היא סמל השמאל, היא דימוי שלילי ומפלג, ולא הגון להשתמש בו ביום העצמאות.

על ההורים האחריות לשכנע כמה שיותר גננות ומורים בבתי ספר יסודיים לעצור תופעה זאת, ולהסיר את "יונת השלום" מהכיתות, במיוחד סביב יום העצמאות.