בשבע 388: לפעול בתוך המערכת

האם נכון שרשויות המדינה יתערבו בעניין ההפרדה בין העדות בחינוך החרדי?

יואב ללום יו"ר עמותת 'נוער כהלכה' , א' באייר תש"ע

עמותת 'נוער כהלכה' בהכוונת מו"ר הרב יעקב יוסף שליט"א ורבנים רבים נוספים, נאבקת מאבק בלתי מתפשר בבעיות הרישום למוסדות החינוך במגזר החרדי. לכן אני משוכנע שכל מי שמכיר את פעילותנו מצפה שכאשר אשאל שאלה כזו אקפוץ ומיד אומר נעשה ונשמע. אך נראה כי התשובה מורכבת בהרבה.

ראשית, השאלה יוצאת מנקודת הנחה שאם המדינה ורשויותיה יתערבו בהפרדה העדתית במוסדות החינוך במגזר החרדי, יבוא לציון גואל. לצערי הרב, זה אינו נכון.

במקרים רבים בהם פנינו אנו והורים רבים למערכות המדינה ולרשויותיה ובראשן משרד החינוך, התוצאות היו לא משביעות רצון, וזאת בלשון המעטה.

שנית, כאדם חרדי ציפיתי ואני עדיין מצפה מגוף חשוב כמו החינוך העצמאי שאמור לפעול בהתאם להנחיותיהם של גדולי ישראל, שיפעל ויפעיל מטעמו בדיקות ופיקוח אקטיבי שימגרו תופעות בזויות כגון אלו. כמו שכתב מרן הרב שך זצוק"ל שהיה ממקימי החינוך העצמאי בעניין הנדון (מכתבים ומאמרים כרך ג'):

"הנני לבקש סליחתו על אשר אני בא להכביד עליו בעניין מה שזה כמה שנים שמנהלי בתי הספר ממעטים לקבל תלמידים מבני עדות המזרח. ואף תלמידים אלו שמצד רמת לימודם הם מתאימים להכיתות שבבית הספר של החינוך העצמאי, ולדעתי זה אסור על פי דין כי אין דוחין נפש מפני נפש, והרי התעמולה שעושין בחו"ל וכאן בארצנו הקדושה משתמשים בנימוק הזה שהתלמידים האלו מעדות המזרח רובם לא אמידים, שאי אפשר להם למסור בניהם לחדרים פרטיים ולשלם שכר לימוד, ואך ורק בתי הספר של החינוך העצמאי, שמה אפשר שיסתדרו, ואם גם החינוך העצמאי לא יקבל אותם, הרי זה מרמה ועוול.

"ולזה אני מבקש מכבוד תורתו שימסור להמנהלים בלי שום תירוצים ואמתלאות שמחויבים לקבל תלמידים מבני עדות המזרח... ואני כותב זה בתורת הלכה ופסק הלכה שאין לנטות מזה".

ונקווה שהדברים לא יפלו על אוזניים ערלות.