בשבע 389: ממשיכי הדרך הנאמנה

כל יום נוסף שלך ושל חבריך בכלא מחזק את המסר שאנו עבדי ה' ולא עבדי עבדים ח"ו, וכל שירותנו הצבאי בא מכוח הבנה זו. מכתב לחייל תלמיד ישיבת הר ברכה שנשלח לכלא הצבאי

הרב אהרון טרופ , ח' באייר תש"ע

אשריך שנתפסת על דברי תורה! בכרוזו המפורסם "לא תגורו" הורה הרב צבי יהודה זצ"ל ש"אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים ח"ו לצמיתות ובהחלט, ולפיכך החיוב על כל אחד מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל חבר ממשלה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו".

המשיכו וחיזקו את הוראתו זו גדולי הרבנים: הגר"ש גורן, הגר"ש ישראלי והרב נריה זצ"ל, בעת שעלו מחשבות זדון של גירוש יהודי חברון. גם הגר"א שפירא זצ"ל חתם אז על הקריאה לסרב לפקודה נפשעת זו, וחזר שוב ושוב על כך לפני גירוש יהודי גוש קטיף.

אכן, חובה עלינו לשמוע לדעת רבותינו גם אם אין בכך שום רווח גלוי, "ועשית ככל אשר יורוך". אך בעניין זה עינינו הרואות, לצערנו, עד כמה צדקו רבותינו. כמה סבל וכמה דם היה נחסך לו שמענו כולנו ולו התייצבנו כולנו כאיש אחד להוראתם הברורה.  

אשרי רבותיך בישיבת הר ברכה, שכתלמידים נאמנים של הרב צבי יהודה קוק וממשיכי דרכו הינם מקיימים כפשוטו את הציווי התורני של "לא תגורו מפני איש", אשר הרצ"יה זצ"ל קישרו למאבק זה על ארץ ישראל.

אשריך ואשרי חבריך שהנכם נאבקים ועומדים על זכותכם להמשיך ללמוד תורה אצל רבנים דגולים אלו, ואינכם נכנעים לתכתיביו הפוליטיים  של ברק לעבור ישיבה ולהפסיק ללמוד אצלם.

אמנם לעת עתה אתה וחבריך מזהירים בבדידותכם, השתיקה התמוהה שמסביב מעיקה ברפיסותה ובעליבותה. אך כולנו חשים כי מתחת לפני השטח קיימים זרמי עוז ותעצומות נפש, זרמי חופש מהשעבוד המנטאלי והעבדות המחשבתית לשלטון ולעושי דברו, ההולכים ומתגברים ושואבים השראה ועידוד רב מעמידתכם האיתנה. הדרכתו של הרב צבי יהודה כי יש לחלק בין השמחה וההודאה על עצם עצמאותנו לבין הציות העיוור לממשלה בוגדנית, כלשונו, הולכת וקונה לה שביתה בחלקים הולכים וגדלים בכל הציבוריות הישראלית. 

תמיד היו בעם ישראל אותם בודדים גיבורי החיל שיצאו ראשונים כנחשון בן עמינדב, פתחו את הפתח וסללו את הדרך לציבור הרחב. ואכן, כל יום נוסף שלך ושל חבריך בכלא מאדיר את שמכם ומחזק את המסר שאנו עבדי ה' ולא עבדי עבדים ח"ו, וכל שירותנו הצבאי בא מכוח הבנה זו ולאור הבנה זו. כל יום נוסף שלכם בכלא מחדד את הצביעות והעוול הזועק לשמים של ההוראה האוסרת על רב לפסוק הלכה לתלמידיו שבצבא. כל יום נוסף שלכם בכלא מחזק את הרוח של נאמני תורה והארץ ומחליש את היכולת  להמשיך ולפסוח על שתי הסעיפים.

הכותב הוא ראש ישיבת 'בני צבי', שאחד מבוגריה הוא החייל יהודה גרינוולד, תלמיד ישיבת הר ברכה שנשלח למאסר