בשבע 389: טיפול רוחני וחינוכי

מה ניתן לעשות כדי לשרש את נגע השחיתות במינהל הציבורי בישראל?

הרב יובל שרלו ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה , ח' באייר תש"ע

מטבע הדברים, שוחד הוא תחום המבוצע בחדרי חדרים. בשל כך ההתמודדות האמתית והמהותית עמו אינה יכולה להיעשות בעזרת מסגרות כוחניות ושלטוניות, אלא בהעצמת הבחירה החופשית הטובה שבאדם; בחינוך לרתיעה מכל עוול ואי-צדק;  בבניין חברה שבה עושר אינו ערך חיוני – כל זה, בדרך המיוחדת שנביאי ישראל פעלו בה, ולפי מה שהם לימדו אותנו. לא הכוח השלטוני הוא שהיה מקור עוצמתם, אלא סמכותם המוסרית וההשפעה שהם השפיעו על בני האדם. היקף המאבק בשוחד המצוי בתורה ובדברי הנביאים מלמד על עוצמת ההשקעה המתחייבת כדי להיאבק בטרור הפנימי הזה.

הקביעה כי זה יסוד המאבק בשחיתות הציבורית אינה פוטרת את החברה להקים מעגלי הגנה שמקשים על נתינת השוחד וקבלתו, והמקלים על חשיפתו. מעגלי ההגנה המסורתיים הם רבים וצריך לפעול בעזרת כולם: תביעה מתמדת לשקיפות החלטות; מניעת ריכוז כוח ועוצמה בידי אנשים מועטים; העצמת העיתונות החופשית והמשוחררת מאינטרסים כלכליים של בעלי הון; הקפדה על כללי מנהל תקין גם כשהם לא משרתים את האינטרסים המידיים; ענישה בלתי מתפשרת, גם כלפי בעלי סמכות שלטונית או רוחנית; הגנה מקיפה על חושפי שחיתויות, ובד בבד זהירות מהענקת הגנה זו למי שמנצל את המאבק בשחיתות לחיסול חשבונות; ראיית השוחד כעבירה דתית חמורה עם סנקציות קהילתיות הדומות לאלה שנעשות כלפי עבירות חמורות; הצטרפות לארגונים הנאבקים על יושר ציבורי ועוד ועוד.

הצירוף של העולם הרוחני והחינוכי, המדבר בשפת מיכה הנביא ומסילת ישרים, עם המערכת השלטונית, המשטרתית והעיתונאית, עם קהילה הרואה במאבק בשוחד את התנאי היסודי לקיומה של חברה שיש בה אמון הדדי ובעיקר אמון בגופי קבלת ההחלטות – הוא הדרך להתמודד עם השחיתות. הדבר קשה מאוד, ואולם בשל החיוניות הקריטית של המאבק בכך – אנו חייבים להיות חלק ממנו, וגם לראות בכך יסוד מהותי של זהותה היהודית של המדינה והחברה.