בשבע 390: הנקודה הארכימדית בירושלים

את הצו 'לא אשכחך ירושלים' יש לממש במעשה ולא רק בדיבור ולהפכה לעיר מרכזית באמת

פרופ' אלישע האס , ט"ו באייר תש"ע

מי שמופתע מרשימת הדרישות של ברק אובמה ראוי שיזכור שמדובר במאבק נגד עצם החידוש העיקרי של הציונות - חידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל. קיום ריבונות יהודית בארץ הקודש לאחר שהיהודים הוגלו ממנה ונוסדה בה ריבונות מוסלמית או נוצרית כל אחת בזמנה, מנוגד לא רק לתהליכים הנורמליים של ההיסטוריה, אלא גם לתפישה התיאולוגית היסודית ביותר של שתי התרבויות שאמורות לפי תפישתן לרשת את היהדות. לפיכך גם העולם המערבי בעל המורשת הנוצרית וגם העולם המוסלמי לא השלימו ומן הסתם גם לא ישלימו מרצונם עם הריבונות הישראלית במולדתם של היהודים. אין זאת אומרת שלא יקבלונו כאן כפרטים, אך מוקד המאבק הוא הריבונות. לכן, חרף כל הוויתורים והמחוות, כל זמן שמתקיימת ריבונות יהודית בחלק כלשהו של הארץ ימשך הסכסוך בינינו לבין העולם המוסלמי הנתמך על ידי המערב. עובדה זו מסבירה את המשבר הנוכחי שמוקדו הוא אי ההכרה בריבונות ישראל בירושלים. ירושלים אינה מרכז מסחרי חשוב שמושך אינטרסים כלכליים. ירושלים היא נקודת המפגש של שלושת הדתות ולכן המאבק על הריבונות בה הוא מוקד המאבק נגד קיום הריבונות היהודית המחודשת בארץ ישראל. הקו הכללי של מדיניות אומות העולם מכוון להפקעתה של העיר מריבונות ישראלית ומסירתה לידי האומות, ממש כפי שכמעט קרה כאשר הרוזן ברנדוט פעל כאן לפני שישים ושתיים שנה. ברק אובמה חידש את הסגנון של המאבק, לא את תכנו.

השאלה החשובה היא מה עלינו לעשות כדי לממש את ריבונותנו בבירתנו. אין די בהצהרות. בנימין נתניהו מדבר יפה על ירושלים אולם דיבורים הם אותיות פורחות, הדבר הקובע הוא המעשה. עשייה ישראלית חד משמעית ונכונות למאבק שיגבה אותה תתקבל כמציאות, כל זמן שלא ניתן יהיה למנוע אותה בלי מלחמה. דברים רבים יש לעשות, ואחד הדברים החשובים ביותר הוא פעולה להפיכתה של ירושלים לעיר מרכזית במדינת ישראל מבחינה גיאוגרפית וכלכלית. לצורך זה הדבר החשוב ביותר הוא מניעת הישנות המצב ששרר בה לפני מלחמת ששת הימים, עת היתה עיר ספר חסרת גב כלכלי בשולי המדינה. דבר זה יושג אם ממשלת ישראל תתעשת ותעבור לפיתוח מואץ של הרצועה הגיאוגרפית המזרחית של ארץ ישראל הקרויה 'השדרה המזרחית'. בשנות ה-70 גיבש הפרופסור אברהם וכמן איש הטכניון את תכנית 'השדרה הכפולה'. פרופ' וכמן הסביר שכל איזור גב ההר המזרחי ומדבר יהודה שהיישוב הערבי בהם דליל ביותר חייב להיות איזור פיתוח בעדיפות לאומית עליונה. הקמת סדרת ערים בין ערד לבית שאן; סלילת כביש 80 ככביש מהיר לאורך גב ההר המזרחי וכן האצת פיתוח גושי היישובים אדומים, עציון, בקעת הירדן ובנימין כך שיקלטו כ-20 אחוז מאוכלוסיית המדינה, יציבו את ירושלים כמרכז כלכלי ותרבותי חזק שישרת איזורים אלה. כביש 80 המהיר וחיבוריו לכבישי הרוחב יאפשרו לתושבי השדרה המזרחית לשלב את איכות החיים עם תעסוקה בירושלים או במרכז. פיתוח השדרה המזרחית גם יחזק יותר מכל פעולה אחרת את גושי היישובים בגב ההר כגון גוש שילה ואלון מורה. חשוב לחזור ולהדגיש שמדובר באיזורים שהערבים נמנעו מלהתיישב בהם מאות שנים מרצונם החפשי והם פנויים לפיתוח ישראלי מואץ. מדיניות מעשית כזאת, לצד פעולות נוספות, יהפכו את רעיון שלילת הריבונות היהודית בירושלים לבלתי מעשי. אמת, על פעולות אלו לא נקבל ברכות, אולם טבע העולם הוא להשלים עם מציאות פיסית הנתמכת בנחישות של עם המוכן להיאבק על קיומו. כל מי שנשבע לא לשכוח את ירושלים ולהעלותה על ראש שמחתו, יכול לתרגם את הדיבור לפעולה שתיתן משמעות לשבועתו. עכשיו הזמן לגשת לתכנון מפורט ולהתחיל לפתח כבישים ויישובים בהקדם. 

הכותב הוא יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני