בשבע 393: שאלת השבוע- לחזק את הנאמנים למדינה

כיצד יש להתמודד עם התגברות החתרנות בקרב גופים רדיקליים של ערביי ישראל?

ח"כ יריב לוין (ליכוד) , י"ד בסיון תש"ע

אני כופר בהנחה שמדובר בגורמים רדיקליים. לדעתי, ציבור גדול מתוך הערבים בעלי האזרחות הישראלית אימץ לעצמו עמדות השוללות מן היסוד את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לא מדובר במיעוט שולי אלא ברוב גדול המנסה לנצל את הזכויות שיש לו מכוח הדמוקרטיה הישראלית והרצון להעניק זכויות שוות לכל אזרח, כדי להילחם במדינה בבפנים ולקעקע את יסודותיה.

העובדה שהיום בכנסת יש שלוש מפלגות שקיבלו את רוב המוחלט של הקולות במגזר הערבי ושלושתן מסכימות שיש לשנות את אופייה של מדינה ובשלושתן יש רצון שתחדל להתקיים כמדינה יהודית ברוח החזון הציוני – כל זה מעיד על כך שמדובר בתופעה רחבה.

אני חושב שהמצב הזה מחייב פעולות שונים מאלה שנהגנו עד היום.

אין לי ציפיות מהאוכלוסייה הערבית ולכן האחריות לטפל בנושא מוטלת עלינו. אני מצפה שנעשה מה שכל עם נורמלי היה עושה במצב כזה.

בראש ובראשונה עלינו לחדול מנוסחת האיוולת המקדשת שוויון אבסולוטי כביכול, אשר התוצאה שלו היא הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. חשוב להבין שתחת המסווה של צמצום פערים, דאגה למיעוטים וכדומה מסתתרת אג'נדה פוסט-ציונית ואפילו אנטי-ציונית שמבקשת להעדיף את מי שפוגע במדינה על פני אזרחיה הנאמנים שתורמים למדינה.

למשל, היום החוק מחייב אפליה מתקנת לערבים בתחומים של משרדי ממשלה. כלומר מתן העדיפות מעין זו יכול לגרום ליהודי לעזוב את הארץ כי הוא לא מצא עבודה. ובמו ידינו אנו נותנים פרס למי שפוגע בנו ואנחנו מחלישים את עצמנו. כמו כן, בסוגיית מעונות הסטודנטים היום אין עדיפות ליוצאי צבא או שירות לאומי, אלא יש העדפה על בסיס מרחק גיאוגרפי. כך נוצר מצב אבסורדי שאזרח ערבי בגיל 18 המגיע מהצפון או מהדרום נהנה מעדיפות על פני מי שמגיע ללמוד בגיל 23 וגר באזור. כדי למנוע את המצב הזה אני יזמתי חוק שמעדיף בכל דבר – בתעסוקה, בדיור, במעונות, במיסוי וכדומה – את יוצאי הצבא והשירות לאומי.

כמו כן, עלינו לחזק את היישובים הדרוזים והצ'רקסים הנאמנים למדינה. כך נקטין את המוטיבציה הערבית לפגוע במדינה – מי שמגלה נאמנות מרוויח ומי שפוגע משלם מחיר.

זאת ועוד, צריך לאשר מדיניות ברורה לתושבים יהודיים שיעברו להתגורר בירושלים, בגליל, בנגב, ביהודה ובשומרון, ולהקצות להם קרקעות; וצריך לפעול כנגד ניסיונות של ערבים להשתלט על אדמות.

אין לי ספק שכך הציבור הערבי יבין שהדרך שהוא הולך בה היא הרת אסון בעבורו, וכך נמתן את ההתנהלות המסוכנת שאנו עדים לה ואשר הולכת ומתעצמת, וכך גם נשיב את אג'נדה הציונית הקלסית, נחזק את מי שתורם למדינה ואת מי שנאמן לה, ונדחק את רגלי המשפטיזציה הפוסט-ציונית שהשתלטה עלינו.