בשבע 394: הלנו אתה אם לצרינו?

למרות הבית היהודי החם שממנו יצאת, נאמנותך נתונה כיום לצריה של ישראל. אתה אמריקני-יהודי, לא יהודי-אמריקני. מכתב גלוי לרם עמנואל

דוד אלהרר , י"ד בסיון תש"ע

רם עמנואל יקר. כיוון שהגעת לארץ הקודש להיפטר מעונשו של בנך שהגיע למצוות, היינו רוצים לנצל הזדמנות חגיגית זו ולהפנות אליך שאלה אחת ויחידה – "הלנו אתה אם לצרינו?" (יהושע ה' יג'). זו שאלה יהודית שאתה בוודאי שואל את עצמך כיהודי חדשות לבקרים. אנחנו בטוחים שאתה מתחמק מתשובה ומעדיף לפסוח על שני הסעיפים. אנחנו גם יודעים שנפשך סוערת מן השאלה שאינה נותנת לך מנוח, ובמוקדם או במאוחר תצטרך להכריע לכאן או לכאן.

אז תרשה לנו להקל עליך ולהשיב במקומך באורח חד-משמעי – אתה לצרינו!

מצד אחד אתה יהודי בן לאב ישראלי ונקראת על שמו של לוחם לח"י שנהרג (קיצור של רחמים). אתה בנו של איש אצ"ל שאימץ למשפחתו את שמו של אחיו, עמנואל אורבך, שנהרג בתקרית עם ערבים בירושלים בשנת 1933; ומאידך, עליתָ במעלות הפוליטיקה האמריקנית עד למעמדך כראש הסגל בבית הלבן, והאדם הכי קרוב אצל אוזן הנשיא. במציאות כזו אינך יכול להיות אובייקטיבי. כל מעשיך גלויים והמעמד שלך דוחק בך לבחור צד. ובחרתָ: אינך יהודי-אמריקני, אתה אמריקני-יהודי. יש הבדל חמור ביניהם העושה אותך "לא לנו".

איך אנחנו יודעים? אנחנו פשוט עוקבים אחריך בגאווה שהפכה לנחל אכזב וּמים לא נאמנו. לפני כשנה וחצי מיקדת את משנתך בפסוק to do what you got elected to do"" (לעשות את מה שנבחרתָ לעשות). לא אמרת –  to do what you need to do , הדגשתָ את ה- elected. זה לבדו מעיד כאלף עדים שאתה דוחה את הראוי מפני ה'צריך'. הנאמנות שלך נתונה בראש ובראשונה לבוחר האמריקני, התועה בסבך העימותים המזרח-תיכוניים וכבר מקננת בו התחושה המוסלמית שמדינת-ישראל הינה אם אימהות צרת העולם כולו. לפיכך, אין מנוס מן המסקנה – אתה לצרינו.

אתה גם הולך שבי אחר תעתועי השמאל בישראל, שכל רוח שהם זורעים אנחנו קוצרים בעקבותיה סופה. אתה חובר ליוסי ביילין, שנבעט מכל עמדת השפעה במדינת-היהודים והיום הוא רועה בשדות זרים המבקשים את רעתה. לא מזמן הוא הכריז בגאווה: "ההיכרות של הממשל האמריקני עם יוזמת ז'נבה היא היכרות מעמיקה. עוד כשהתפרסמה התוכנית לראשונה, נמנה רם עמנואל, היום ראש הסגל בבית הלבן, עם החותמים על עצומה התומכת ביוזמת ז'נבה". נוּ, אם יוסי ביילין עצמו כבר לא בדיוק לנו, קל וחומר שאתה - לצרינו!

הידעתָ כי הפכת למשל בעבור כל מי שניצב לצד מבקשי רעתה של ישראל למען המעמד האישי? אינך אפילו בחזקת 'פונה עורף' לאחיו - אתה בחזית המרה נגד ישראל. אנחנו קוראים לזה "מעשה רם עמנואל". חבל! אמנם אתה בסך הכל נושא כלים, אבל אתה לא מוכרח להתחנף למיטיבך על חשבון יהדותך, משום שיהדותך תרדוף אותך בכל מקום ולכל מקום עד אשר תיקלע לפינה שהיהדות ורק היהדות תכריע את גורלך.

כשתעמוד לצד בנך מול ספר התורה, הטה אוזן והקשב למילות ההפטרה שייצאו מפיו. אם זה יהיה בשבת הזאת, אל תחמיץ את הפסוק: "ונחל ה' את-יהודה חלקו, על אדמת הקדש; ובחר עוד בירושלם". שים לב לחסרונה של האות י' בשמה של בירתנו, וחשוב על "ירושׁלֵם". ואם יעלה בנך לתורה בשבת הבאה, שים אל ליבך את הפסוק מההפטרה: ויאמרו אל יהושע כי נתן ה' בידנו את כל הארץ וגם נמוגו כל ישבי הארץ מפנינו".

אל תישא את שמך לשווא, עמנואל! זכור כי עימנו ועימך הא-ל, עמנואל!