בשבע 395: שאלת השבוע- לחזור ליסודות של הרב גורן.

תן עצה לדרך לרב רפי פרץ לרגל כניסתו לתפקיד הרב הצבאי הראשי

הרב אבשלום קציר סא"ל (מיל'), עוזר הרב הראשי לצה"ל , כ"א בסיון תש"ע

זוהי הפעם השנייה שמינוי רב צבאי ראשי אינו מאנשי מערכת הרבנות הצבאית, ויש בצעד זה פנים לכאן ולכאן.

מצד אחד, יש בכך משב רוח רענן של אדם שאינו שבוי במוסכמות ובנהלים הנדושים, אשר אולי עבר עליהם הכלח. מצד שני, ניתוק מהעבר והעדר מסורת והמשכיות יש בה פגם רב, ואנו כיהודים שומרי מסורת שהזיקה לעבר היא נר לרגלינו.

יסודות הרבנות הראשית וכל תשתית המערכת נוצרו בידי הרב הראשי לצה"ל הראשון, הרב גורן, והוא יצק דפוסים המושתתים על כמה יסודות עיקריים:

·קיום פקודות בסיסיות בתחום ההלכה אשר מאפשרות לכל לובש מדים באשר הוא לשרת יחד.  

·הקניית ערכי יהדות לכלל חיילי צה"ל המייחדים אותו כצבא יהודי.

·תחום הכשרות ושמירת השבת וכל עניני ההלכה הסובבים והקפדה על ביצועם חייבים להיות הבסיס והיסוד, ללא פשרות, והכול על פי דרכי הפעולה ושיקול הדעת המונחתים מלמעלה באמצעות גיבוי מלא לנציגי הרבנות ביחידות.

בהתאם לכך, המחשבה כאילו עניינים אלו אינם בעדיפות ראשונה, מערערת את בסיס קיום המערכת.

לכן על הרב הצבאי הראשי לעמוד בתוקף כי שמו ימשיך להיות "הרב הצבאי הראשי", כי כך מעוניינים החיילים והמפקדים – לראות את הרב כרב ולא כמו השמועות המרחפות באוויר על שינוי השם ל"קצין רבנות צבאית", המציירת את דמותו כקצין.

מאז ומעולם היו הרבנים ונציגיהם מעורים בחיי היחידה בקרב כלל החיילים והיוו אוזן קשבת לבעיותיהם ומצוקותיהם. אין ספק כי בשנים האחרונות גברה מעורבותם במידה ניכרת הראויה לציון ושבח, גם בפעילות בשבתות ובחגים וכמו שבלט הדבר ביתר שאת במלחמת 'עופרת יצוקה'. פעילות זו צריכה להמשך ביתר שאת, כי כך ניתן להטמיע ולשמש דוגמה לחיילים אשר רובם מעוניינים לשמוע את דבר השם. כמו כן, חשיבות רבה אני מוצא בטיפוח גאוות היחידה – מערכת הרבנות הצבאית. לכן על הרב הצבאי הראשי ליצור מערכת לשמירת קשר עם חיילי המילואים והגמלאים וקביעת ימי חיל ומפגשים עמם. דבר זה תורם לכל הצדדים.

ברכותינו מלוות את הרב הנכנס להצלחה וקידוש שם שמים בכל פעילותיו. תחזקנה ידיו להנהיג את החיל ברוח וברצון שהתוו הראשונים.