בשבע 396: דמות דיוקנו של אב

ראש ישיבת 'מרכז הרב' על הליכותיו בקודש של מי שהיה שכנו במשך עשרות שנים, ושותפו של אביו הגר"א שפירא זצ"ל ברבנות הראשית ובהנהגת הציבור.

הרב יעקב שפירא , כ"ח בסיון תש"ע

זכיתי לקרבה אל מו"ר הגר"מ אליהו זצ"ל הן מפאת זכות אבות והן בהיותי שכן באותו בניין למעלה משני עשורים. הרבה הנהגות אישיות וציבוריות היו לו, אך העולה על כולנה היא ההסתכלות התורנית שבאה לו מתוך דביקות בתורה. רבים טועים וחושבים כי מלבד עיסוקו בהלכה עסק בעניינים שהם לדעתם לא תורניים כל כך, ענייני ציבור וכדו', ואינם יודעים כי הדרכותיו היו במשקפיים של תורה ומתוך דאגה לדרכה של תורה.

גם בנסיעותיו לחו"ל לא שינה מהליכותיו. הייתי לידו באחד המלונות בחו"ל, ושתי לב כי לא אכל כל דבר מבושל מלבד פרי או ירק. זהירותו במאכל ומשתה ובענייני קדושה היתה מופלגת מאוד. לא רבים יודעים כי היו לו משקפיים מיוחדות עם מס' עדשה קטן יותר אותם הרכיב כשהופיע בפני ציבור נשים. מסורות רבות היו לו ממשפחת הרב בן איש חי, גם בענייני קדושת הבית.

אחד הדברים הראשונים שעשו הרבנים עם בחירתו כראשון לציון יחד עם אמו"ר זצ"ל, שבכל לשכה יהיו שני כיסאות זה לצד זה לפגישות משותפות, שהיו בכל שבוע ושבוע במגוון הנושאים ברבנות הראשית. וידוע לכל שקרבה זו נמשכה גם לאחר תום תקופת הרבנות, בכוחות משותפים לניווט הספינה, ובמאבק הצודק מאין כמוהו על שלימות הארץ, בעצה אחת, ובפגישות אין סופיות אשר השרו את האווירה לגיבוש כל הציבור לדעת תורה הצרופה.

באחד מן הביקורים המשותפים בארה"ב סיירו הרבנים במוסדות החינוך, ועמד שם אחד התלמידים ובירך 'שחלק מחכמתו ליראיו'. אמו"ר זצ"ל אמר מיד כי זו ברכה לבטלה. עמד הגר"מ אליהו זצ"ל ואמר: אם ברכתם על הרב שפירא - אין זה ברכה לבטלה. לעומת זאת, באחד מביקוריו של הגר"מ אליהו זצ"ל במוסד חינוכי גדול בארץ, שאל ראש המוסד את אמו"ר זצ"ל האם לברך 'שחלק מחכמתו' על הרב האורח, וענה לו: בהחלט כן. כשנודע לר"מ אליהו על כך, ענה: כבר הורה זקן.

דאגה מרובה היתה לו על כבודה של תורה, לא רק במובן האישי הפרטי אלא על כל השלכותיה. אמר לי פעם הגר"ש ישראלי זצ"ל כי יש בו ברב אליהו זצ"ל הנהגה אצילית ומלכותית. הנהגה של מלכות התורה ללא חת. ועם כל עדינותו, ידע לעמוד בפרץ. יהודי מסוים שפגע בכבוד הרבנות, הגיע לאחר זמן אל בית הרב והתלבט מה לעשות. תוך כדי כך אמר לו הרב: היכנס ושב בריחוק ד' אמות ממני...

השילוב של כוח ההוראה – כרב, וכוח חיבור הדין - כדיין, ואהבת ישראל שבו, היה הנקודה שאינה כ"כ מצויה ושמתוך קסמה נהרו רבים לפתחו. ולא רק לפתחו: כל מדרגה בחדר המדרגות היתה היכי-תמצי לעוד שאלה, לעוד תשובה, לעוד בקשה ותפילה. אשרי עין ראתה כל זאת.

בזמן הפיגוע בישיבה בר"ח אדר תשס"ח, הייתי בחדר המדרגות ואז קיבלתי הודעה על הנעשה בישיבה. נכנסתי מיד לביתו של הרב, היה זה עם שובו מתפילת רבים בכותל המערבי. סיפרתי לרב וביקשתי שיתפלל. הרב זצ"ל נבהל מאוד. לאחר כשנה אמרה לי הרבנית שתחיה לאורך ימים טובים כי הרב זצ"ל לא התאושש מאז הפיגוע, ומי יודע אם לא השפיע על בריאותו. בזמן ההלוויה של שמונת הקדושים הי"ד לא יכול הרב אליהו זצ"ל להספידם מרוב צערו.

ידידות גדולה ומיוחדת היתה לו לגר"מ אליהו זצ"ל עם הישיבה הקדושה ונושאי דגלה, שמח בשמחתה והשתתף בצערה. זכינו ממנו לעצה ותושייה לרוב. זכינו לקרבה גדולה. רבים מן התלמידים קיבלו עצתו, ומתוך כך גם היה הקשר המיוחד עם רבני ההתיישבות בכל רחבי הארץ, שזכו לביקוריו ולהיותו נושא בעול יחד עמם.

שבת משוש ליבנו. כל שומעי לקחו הרגישו לא רק את חוכמתו הגדולה, אלא גם את עוצמת הדברים שנטעו ביטחון מלא בעצותיו והדרכותיו ללא גמגום.

"אשריך ר' עקיבא שגופך טהור בכל מיני טהרה". הגר"מ אליהו זצ"ל נסרק במסרקות של ברזל, ניתוחים בגופו רח"ל, וגופו נתייסר ומגן לכל בית ישראל. "גופך טהור בכל מיני טהרה" - הכוונה היא שידוע כי תורה מטהרת, מקווה מטהר וייסורים מטהרים. היה מושלם בכל מיני טהרה.

"אבל יחיד עשי לך". נסתלקה מאיתנו דמות דיוקנו של אב, קשה לשרטט את דמותו במלואה. "הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל" - תדעו לשון עתיד. ה' ירפא את שברוננו.

כשמת יעקב אבינו, נטלו כל מלכי האומות כתריהם והקיפו בהם את מיטתו של יעקב. כל "מלכי-רבנן" מניחים היום את כתריהם. שלך הוא. הולך הוא הגר"מ אליהו זצ"ל למקום בו יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זכותו תגן עלינו. אמן.