בשבע 398: שאלת השבוע- תת-ייצוג לרוב האוכלוסייה

שופט מזרחי אחד בבג"ץ- אפליה עדתית או בחירה על פי קריטריונים מקצועיים?

יואב יצחק- עיתונאי, בעל אתר 'מחלקה ראשונה' , י"ב בתמוז תש"ע

ההיסטוריה מוכיחה ששופטים לבית המשפט העליון נתמנו על פי שיקולים זרים. במשך שנים רבות מדי היה נהוג למנות שופט דתי אחד, ולעתים הבחירה היתה מכוונת לכך שיהיה זה שופט דתי וגם מזרחי. כשהכיסא הזה היה תפוס על ידי דתי אשכנזי, עשו עמנו חסד: 'התפשרו' ומינו גם שופט ספרדי.

אלו הן עובדות. כך התנהלה בפועל הוועדה למינוי שופטים, ואכן היה קיפוח של אוכלוסיות שונות    בציבור.

לפני כ-12 שנה הגשתי עתירה לבג"ץ לבטל את הנוהג הנפסד למנות שופטים לפי מכסות. את העתירה שלי דחו בכך שהתחסדו ואמרו שאין חוק מכסות כזה, וכמובן שצריך לבחור על פי שיקולים מקצועיים. מנגד, בעקבות העתירה שלי נקבעו בחוק כללים לבחירת שופטים. נשמע מוזר שעד אז לא היו קריטריונים לבחירת שופטים, אלא כל אחד היה בא לוועדה כשבידו רשימה - מי כן ומי לא, והכול בלי לנמק מדוע.

גם היום המצב הוא שעדיין כ-50 או 60 אחוז מהאוכלוסייה מקבלים ייצוג של שופט אחד מתוך כל שופטי בג"ץ. בעיניי זה דבר מעוות שמקרין מסרים שליליים ומשפיע על מוסדות חינוך כמו אקדמיה וגם על בתי ספר כדוגמת עמנואל. על כן הייתי מציע לשופטי בג"ץ שבטרם הם מטפלים בבית הספר בעמנואל – שיקשטו עצמם תחילה ויפעלו כדי שבית המשפט העליון אכן ישקף וייצג את כל אוכלוסיית מדינת ישראל.