בשבע 399: שאלת השבוע- רגש עם אידיאולוגיה מסוכנת

תמיכת התקשורת בקמפיין שליט - נקיטת עמדה לגיטימית או זניחת סטנדרטים אתיים ומקצועיים?

מאיר אינדור יו"ר אלמגור , י"ט בתמוז תש"ע

מה שקורה בשבועיים האחרונים הוא שיא של הזניית התקשורת הישראלית. 'ידיעות' ו'מעריב' הם המארגנים את צעדת שחרור המחבלים. בשבוע הבא אנחנו מארגנים אירוע נגדי ביום כניסת הצעדה לירושלים, אבל לזה אין סיקור תקשורתי.

המסע לשחרור שליט הוא מסע תוקפני שמטרתו האמתית היא להדיח את ראש הממשלה. הוא מובל על ידי שני העיתונים שמחפשים אותו על רקע הקמת 'ישראל היום'.

אבל המהלך הזה טובל גם באידיאולוגיה. כתבים רבים סבורים שעצם ישיבת המחבלים בכלא היא חטא ויש לוותר לערבים, ולכן ממילא ישחררו את כולם, ושליט הוא רק עוד סיבה טובה לכך.

לצערי, הקולות הנשמעים בברנז'ה הם בעיקר של המחנה הפוסט-ציוני שמאלי. לא אחת, כשניסינו לדבר עמם ולהציג להם סקירות ביטחוניות בעניינים שונים ובעניין שחרור מחבלים, ירד על עיניהם דוק של ערפל והם כמעט נרדמו.

משרד הפרסום שמוביל את הקמפיין למען שליט מזנה את רוח הציבור בהכוונה על הרגש. פגשתי יחצן שעבר במטה שליט, וביקשתי ממנו טיפ. הוא אמר לי "הם מדברים על רגש, אז אתה לך ברגש נגדי". אבל אני שואל – את מה נמכור ברגש? את ההרוגים הבאים? האם יש להם שמות ופרצופים?

למזלנו, יש גם שכבה של עיתונאים ותיקים, רציניים יותר. ממנה באים בדרך כלל הקולות האחרים - נגד העסקה. בהם נטועה חשיבה רציונלית עם ארומה ביטחונית (לפעמים פסאודו-ביטחונית), והם תמיד מביאים סברות שיש להן הסבר לוגי. לשמחתי, עמם ניתן לדבר, להתווכח ואפילו לשכנע.

אמנם זו קבוצה שהשפעתה פוחתת והולכת, אבל עדיין לא נס לֵחה. ולשמחתי, בזמן האחרון הם יוצאים נגד מערכות עיתוניהם ונגד הקמפיין הרחב לשחרור שליט.