בשבע 400: פרשנות כלכלה- עצמאי בשטח

פתיחת עסק: מה עושים ולמי ומתי מדווחים

רו"ח סיון לקס , כ"ו בתמוז תש"ע

בפתיחת עסק חשובה מאוד ההתנהלות המסודרת מול שלושת המוסדות הבאים: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. פתיחת התיק גוררת כמובן הוצאות שנתיות של אגרות שונות.

מע"מ: במע"מ יקבע סוג העוסק - פטור או מורשה. ההחלטה על סוג העוסק תיקבע לפי צפי ההכנסות של העסק. עד לצפי של 73,300 שקלים בשנה (מעודכן לשנת 2010) יקבע עוסק פטור ומעל לסכום זה עוסק מורשה. יש לשים לב כי בעלי מקצועות מסוימים יחשבו כעוסקים מורשים ללא קשר לגובה ההכנסות הצפויות. לדוגמה: רופא, אדריכל, טכנאי, מנהל חשבונות וכדו'.

המשמעות של עוסק פטור היא הפטור מתשלום מע"מ. כנגד הפטור הזה הוא גם לא יכול לקזז את המע"מ אותו הוא משלם (תשומות). העוסק הפטור ידווח עד ל-31 בינואר בכל שנה על ההכנסות שהיו לו בשנה הקודמת.

לעומתו, עוסק מורשה נדרש לשלם מע"מ פעם בחודשיים. הסכום לתשלום יהיה ההפרש בין המע"מ אותו קיבל (עסקאות) למע"מ אותו שילם (תשומות).

מס הכנסה: פתיחת התיק במס הכנסה תיעשה בסניף הקרוב למיקום העסק. לאחר פתיחת התיק יש לשלם מקדמות על חשבון המס וכן להגיש דוח שנתי בסוף השנה.

ביטוח לאומי:  בכל חודש יש לשלם תשלום חודשי לביטוח לאומי.

בנוסף להתנהלות השוטפת במהלך השנה, יש לשים לב כי בסוף שנה נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה. כמו כן, מדי פעם יידרש העוסק להגיש גם הצהרת הון.

הדוח השנתי הוא דוח המסכם את ההכנסות וההוצאות שהיו לעסק במהלך השנה וקובע כמה מס נדרש לשלם. מהמס שנקבע יקוזזו המקדמות ששולמו במהלך השנה.

הצהרת הון היא דרך של מס הכנסה לבדוק כי לא נעשית הלבנת כספים וכי ספרי העוסק הם תקינים. מס הכנסה בודק את הגידול שהיה לעוסק במהלך השנים ברכוש שלו, ובודק את הסבירות לכך מול ההכנסות עליהן דיווח במהלך השנים. עלייה לא סבירה בהון (רכוש) עלולה להראות כי לא כל ההכנסות דווחו כנדרש.

עוסק מורשה אינו מחויב בהעסקת רואה חשבון, אך טוב יעשה אם ייעזר ברואה חשבון או יועץ מס לצורך ההתנהלות מול הרשויות השונות, החל משלב פתיחת התיק ועד להגשת הדיווחים השוטפים והדוחות השנתיים.