בשבע 410: שאלת השבוע - פוליטיקאים מקיימים הבטחות?

עו"ד אביעד הכהן, הרב אליקים לבנון וח"כ דני דנון עונים על שאלת השבוע

ירעם נתניהו , ח' בתשרי תשע"א

מעילה באמון / עו"ד אביעד הכהן - דיקן בית הספר למשפטים 'שערי משפט'

כל אדם, לא רק פוליטיקאי, חייב לעמוד בדיבורו. זהו עיקרון יסוד הן בעולמה של יהדות, והן בעולמם של בני אדם ישרים.

ככל שידיעתי מגעת, גם פוליטיקאי שנבחר בכלל אדם הוא, ולכן חייב לעמוד בדיבורו. וידועים הם הדברים החריפים שהשמיעו חכמינו זיכרונם לברכה כלפי מי שאינו נוהג כן.

אכן, למגינת לב, המציאות מלמדת שחובה לחוד ומציאות לחוד.

כאשר מדובר בנושא שכרוכה בו הצלת חיים אפשרית, או כאשר המציאות השתנתה לחלוטין ולא היתה צפויה מראש (דוגמת נכונותו של סאדאת לכרות הסכם עם ישראל לפני כשלושים שנה, שבעקבותיה ויתר מנחם בגין, איש ארץ ישראל השלמה, על כל סיני), ניתן אולי, ולו בדוחק, להצדיק את הפרת ההבטחה לבוחר.

לא כן כאשר המציאות הבסיסית נותרה בעינה או כאשר הייתה צפויה וידועה מראש. למותר לומר שכל איש ציבור רשאי לשנות את עמדותיו, ואולם ראוי שבמקרה זה ינהג בהגינות, יחזיר את המנדט לבוחריו ולא ימעל באמון שנתנו בו.

מבחינה משפטית, כמו שפסק בית המשפט העליון בכמה הזדמנויות, לא ניתן לאכוף על פוליטיקאי לקיים את הבטחותיו, והן אינן אכיפות בבית משפט.

אכן, מצד היושר, היושרה, תום הלב וניקיון הכפיים הציבורי, וקל וחומר מכוח ערכי היסוד של תורת ישראל, ראוי לפוליטיקאי שיעמוד בדיבורו. הפרת הבטחה לבוחר כמוה כמעילה באמון. לצד ההשחתה המוסרית שהיא מבטאת, יש בה מסר חינוכי שלילי, והיא עשויה להביא עמה אובדן מוחלט של אמון הציבור במערכת הפוליטית, שנזקה מרובה.

...................................................

לחנך לדבקות באמת / הרב אליקים לבנון - ראש ישיבת ההסדר באלון מורה ורב היישוב

פוליטיקאים אינם פטורים מכל המצוות. בתורה ובדברי חכמים אנו מוצאים מצוות רבות האוסרות על אונאת דברים ומחייבות לנהוג ביושר, "שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק". במקרים קיצוניים, קבעו חכמים כעין קללה על מי שאינו עומד בדיבורו: "אוררין אותו בבית דין ואומרים: מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו" (חושן משפט רד, ד).

יתכן שחלק מהפוליטיקאים חושבים שזו הגדרת המקצוע: "פוליטיקאי = לא אמין". אם כן, גם הציבור המקבל את ההבטחה יודע שהיא בגדר צ'ק ללא כיסוי. אך זו דרך נלוזה, המצטרפת לרשימת 'אשמות הדמוקרטיה'. שלטון דמוקרטי, שבו כל המציג מועמדות רוצה למשוך אליו את קולות הבוחרים, יוצר בעצמו פרצה הקוראת לגנב, ולמעשה כמעט מחייב פוליטיקאי לפזר הבטחות שאין להן בסיס.

הדרך הנכונה היא לשאוף למסגרת שלטונית שונה, בריאה יותר, שבה האומה נותנת אמון במנהיגיה ובוחרת בהם בשל עמידתם בדיבורם. למען האמת, זו תפקידה של מערכת החינוך, לגדל תלמידים ואנשים טובים המעמידים את האמת והיושר בראש סולם העדיפויות. מבט מהיר מוכיח שכיום בראש הסולם צועדים ספורטאים, במאים, שדרנים, עיתונאים וכדו'. הצד השווה בכולם הוא שאנשים דוגמת אלו אינם מרימים את דגל האמת והיושר כבסיס לחייהם.

הגיע הזמן שמערכת החינוך תכה על חטא ותיצור סולם ערכים חדש לילדים, לנוער ולציבור כולו. מערכת כזאת תקרין גם על הפוליטיקאים, ותגרום להם לדבוק ביושר ולעמוד בדבריהם.

זכינו למספר ח"כים אשר ניתן לציין אותם לשבח בנקודה זו. אם יש כמה כאלה, ראוי שכולם יאמצו דגם נכון זה. ומי שלא ינהג כך, יקבל מענה הולם מהאומה ביום הבחירות.

...................................................

לא מונהג, מנהיג / ח"כ דני דנון, ליכוד

במסגרת תיאור המאורעות שיבואו על עם ישראל בתקופת שיבת ציון, נזכר בין יתר התופעות השליליות המופיעות במסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי, שיהא "פני הדור כפני הכלב". אחד הפירושים המרכזיים למשל זה שכשם שבהתבוננות ראשונית על כלב נראה כאילו הוא רץ ומוביל את אדונו, אך במבט שני רואים שהכלב אמנם רץ קדימה, אך כל העת מסתכל לאחור לאן יפנה אדונו, כך גם יארע להנהגה בתקופה זו. במקום להוביל את הציבור לעבר יעדים, היא תביט כל העת לאחור לראות להיכן פופולארי לפנות.

תופעה זו שבעבור ריצוי דעת ציבור קיימת או מדומיינת יכול הפוליטיקאי להפנות עורף לערכים שעל פיהם נבחר הפכה, למצער, בשנים האחרונות למוכרת בשמי הפוליטיקה הישראלית. הגיעו הדברים לידי כך שהמפלגה הגדולה בכנסת, קדימה, מתהדרת בהיותה 'סופרמרקט' של רעיונות, וכפי שהתבטא בעבר אחד מבכיריה "אין לנו צורך יותר באידיאולוגיות".

דווקא בעת הזו, יש צורך לשוב ולהזכיר כי מקור החיות של הפוליטיקאי הינם הערכים והרעיונות שאותם פרש בפני הציבור ועליהם קיבל מנדט להוביל מבוחריו. ועל כן השאלה שבפתיח דומה לשאלה עד כמה צריך להיות ספורטאי בכושר, או עד כמה צריך להיות בדרן מצחיק, שכן ללא היצמדות לרעיונות שאותם הציג בפני הבוחרים ופעולתו ליישמם, עולה השאלה מה מותר הפוליטיקאי משאר האזרחים.

כבר עשרות בשנים שהציבור בישראל מצביע באופן עקבי ומפוכח למפלגות המחנה הלאומי מתוך רצון שזו המדיניות שתוביל את ישראל, ולפיכך תפקידנו כנציגי המחנה להמשיך ולדבוק בערכי הציונות , ההתיישבות והמחנה הלאומי בכדי לפעול ולעשות למען העם והארץ, ועל פי צו השליחות המוסרית שהננו מייצגים.

בימים אלו, בהם עולה הלחץ כלפי ישראל גם מהמעצמה האמריקאית, התייצבותנו כנבחרי ציבור לצד ערכי המחנה הלאומי עומדת במבחן חשוב, שכן נבחרנו לעמוד בלחצים ולא להתקפל, גם כאשר הלחץ קשה ומורכב מבעבר.