בשבע 413: ממשיכים להנהיג

'מנהיגות יהודית' היא הפלטפורמה להטמעת החזון האמוני בעשייה הפוליטית. תגובה למאמרו של יוסף מנדלביץ', 'הניסוי כשל'.

יוסי שחר , ו' בחשון תשע"א

לא אתייחס כמובן למגעים שהיו למר מנדלביץ' עם מנהיגות יהודית ולא לסימפטיה שהוא מגלה כלפי מנהיגות יהודית, מנהיגה ואנשיה. אני מבקש להיצמד לקביעה של מר מנדלביץ' כי הדיון הוא לא על אנשים אלא על דרכם. להלן השגותיו:

בראש תנועה שעל דגלה מתנוססת הסיסמה 'מנהיגות יהודית', צריך לעמוד אחד מגדולי הדור ולא בוגר ישיבה תיכונית. עצם ההכרזה על עצמנו כעל 'מנהיגות יהודית' יש בה התרסה נגד כל עולם התורה הציוני והחרדי, וגם בקריאה לכל המפלגות הדתיות הציוניות להרוס את התנועות שלהן ולהצטרף לליכוד.

לסיום הוא קובע כי הניסוי נכשל וקורא למנהיגות יהודית ללכת בראש  המחנה כתנועת התורה המאוחדת על פי חזונו של הרב קוק.

'מנהיגות יהודית' הפכה מתנועת מחאה לתנועה הרוצה לקחת חלק בהליך הפוליטי להשפיע ולהגיע להנהגה, מתוך ראייה כי תהליכים וגורלות במדינה דמוקרטית נקבעים ונחתכים בהיבט הרעיוני והמעשי באינסטנציה הפוליטית. כחלק מהעשייה הפוליטית היא מנסה לקדם פן חשוב בתודעתה של החברה הישראלית ולחבר אותה לחשיבות של הנהגה אמונית, הרואה את המציאות אך בד בבד יש בשיקוליה פרמטרים יהודיים כאמונה, השגחה גאולה ותורה, שהם לא רק אפשריים  אלא הכרחיים לאיזון ושקלול המציאות להנהגה נכונה במדינה יהודית. זהו האתגר. זהו הדגל. מנהיגות יהודית היא לא עוד תופעה של יצירה מגזרית ברשימה הארוכה דיה. במנהיגות יהודית פועלים יחד דתיים, חרדים וחילוניים, כדי לבנות חזון ויעוד חדש למדינת ישראל.

הניסיון נכשל, קובע מנדלביץ'. לא, לא נכשלנו. מהלך ההצטרפות לליכוד היה חשוב ונכון, והוא חולל שינוי תודעה עצום. המטרה הראשית עדיין לא הושגה, ולא ברור מהו הכלי איתו יתממש החלום, אך הצעידה בדרך למטרה החלה. כמו בכל עשייה  יש טעויות, ודאי בעשייה פוליטית. נתקן ונמשיך לסלול את הדרך אל המטרה. אין ספק שאנחנו נמצאים בצומת ובתקופה המחייבים התגייסות כללית, ובעזרת השם נעשה ונצליח.

הכותב הוא חבר 'מנהיגות יהודית'