בשבע

גליון 122ראשיהפצה

כולה שלי

חגי הוברמן

שהיהודים ילכו

עפרה לקסשכונת רמת-אשכול בלוד בעבר שכונה במוקשת ומיושבת במשפחות יהודיות מבוססות , הפכה לשכונה בעלת רוב ערבי , בין השאר בסיוע משרד הביטחון

גם למתנחלים יש זכויות אדם

עדי גרסיאלקבוצת מומחים ומשפטנים שהחלה לפעוללאחרונה תוקפת את תוכנית ההתנתקות בכלים משפטיים.

חגי סגל
פנים אל פניםשולחן עורך, עמנואל שילהסוף סוף הסכים שרון להסביר לציבור את נימוקיו לתוכנית ההתנתקות ● ראש הממשלה הכה את המתנחלים בנשק שלהם, ושכנע ילדה בת 11 בפגישה פנים אל פנים ● אם החרדים יצטרפו לממשלה, הם ישאו באחריות לתכנית ההתנתקותהמשך >
הרבי מהוסיאטין: זקן בית רוז´יןרביבים, הרב אליעזר מלמדהאדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין עלה ארצה לפני המלחמה, לאחר שקרא לחסידיו לברוח מאירופה בעוד מועד ● כשרומל עמד בשערי אלכסנדריה הוא האריך בתפילה וקבע: לצורר לא תהיה שליטה בארצנוהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >