בשבע

גליון 124ראשיהפצה

האשמה: מסירות, כנות, מקצועיות

חגי הוברמן

אמיץ מכדי להיות קצין

הטלפון לא הפסיק לצלצל השבוע בבית משפחת וובנובוי, שבנם הודח מקורס קצינים לאחר שהצהיר כי יסרב להשתתף בעקירת יישובים.

מישהו יודע איך יוצאים מהקניון?

עודד מזרחיבספרו החדש של ד"ר דניאל שליט, התרבות המערבית כולה נמשלת לקניון: נוצצת ומבריקה, מתוחכמת ומדהימה, אך מנותקת מהטבע שמתחתיה ומהשמיים שמעליה.
התורה איננה פרנסהרביבים, הרב אליעזר מלמדהאם מי שלומד לאט יכול להיות תלמיד חכם? ● יש מי שאינו קולט מהר, אך הוא בעל הבנה עמוקה, יכולת הסברה או כישרון סיכוםהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
לרוץ לדבר מצווהקובי סלעהמשך >