בשבע

גליון 131ראשיהפצה

אחות עד הסוף

חגית ריטרמן

הדלת המסתובבת, אצלנו בחצר

עפרה לקס48 שעות. זה הזמן בין פרסום שמותיהם של מאות האסירים המיועדים לשחרור ועד לשחרורם. בזמן הזה אמורים עורכי הדין לנבור בארכיוני משרד המשפטים ולגלות דברים שיאפשרו לעכב את שחרורם.

החופש להיות חרדית

מרלין וניגחידה: חמש נשים חרדיות נפגשות: שתיים מבעלזא, אחת מברסלב, אחת מחב"ד ואחת ליטאית. באיזה בית ספר הן למדו ביחד? התשובה: בית הספר הניסויי בירושלים.

חגי סגל
שולחן עורך, המשך >
הרצי"ה קוק, מקים עולה של תורתרביבים, הרב אליעזר מלמדישיבה ללימוד תורה מתוך בחירת ישראל ● הרצי"ה מתמסר להעמיד תלמידים ● יחסו האישי והאבהי לתלמידיו ● "לא נתנתק מההתיישבות העובדת!"המשך >
מסע "ופרצת"אמציה האיתןחב"דניקים או לא, המסע אל תולדותיהם של אדמו"רי חב"ד הראשונים יסחוף אתכם איתו, מאתיים שנה אחורה אל רוסיה ואוקראינההמשך >