בשבע

גליון 132ראשיהפצה

הנשים המוזרות עושות תיאטרון

עפרה לקס

גיוס כללי

חגית רוטנברגאחרי הכישלון בזירה הפוליטית, המאבק בשטח נותר המוצא האחרון לבלימת תוכניות שרון. בגופי הימין יש דעות שונות לגבי הקו והשיטה, אבל כולם מסכימים שאסור להשאיר את היוזמה בידיים של שרון.

כאן נולדתי, כאן בניתי את ביתי

חגי הוברמןמצב ביטחוני קשה, איומי עקירה, פיגועים ונפגעים – כל אלה לא החלישו את העמידה של תושבי יש"ע.
דברי מי שומעיםשולחן עורך, הרב אבינר כתב על הרה"ג אברהם שפירא: "אני מרכין ראשי בפניו כי אני יודע שהוא גאון אמיתי בישראל" ● איך מחליטים כיצד לנהוג כשהרבנים חלוקיםהמשך >
למרות הכל - מרבים בשמחהרביבים, הרב אליעזר מלמדהאם היישובים ייחרבו חלילה? איננו יודעים ● אסור להתייאש מרחמי שמים ● להרבות בשמחה משנכנס אדר, ולדעת שסוף הצרות להפוך לישועותהמשך >
מבצע סיניקובי סלעסיני (ללא שם משפחה) הוא הדבר החדש במוסיקה החסידית. שיבוץ שירים תמוה במקצת, אבל הרבה נסלח בשביל משב הרוח המרענן והכיףהמשך >