גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 133ראשיהפצה

בכל יישוב ישיבה

שמואל אדלמן

האגדה על זכויות האזרח

עפרה לקסהאגודה לזכויות האזרח סירבה להגן על תושבי גוש קטיף מפני הגירוש מיישוביהם, בטענה שעצם קיומם של היישובים הוא פגיעה בזכויות הפלשתינים.

כל יום הופכים דף

חגית רוטנברגבשיעורי הדף היומי בכל רחבי הגלובוס לומדים תלמידי חכמים מובהקים והמוני ´עמך´, אנשי עסקים אמידים וקשיי יום, עורכי דין ואסירים, נערים וקשישים, בריאים וחולים.

הוי ארצי

חגי סגל
לבנות ולהיבנות בהרביבים, הרב אליעזר מלמדמניין האופטימיות שמדינת ישראל אינה הולכת אל חורבנה? ● התגשמות חזון הנביאים בדורות האחרונים ● תהליך שיבת ציון רצוף במשברים, מימי תלמידי הגר"א ועד ימינוהמשך >
יותר מאלף מיליםמנדי גרינפלדהרבה מים עברו בירקון (או בוונציה) מאז היתה הרשת טקסטואלית בלבד. היום היא מהווה מאגר בלתי נדלה של תמונות מכל הסוגים, בחינם ובכסף. המשך >