בשבע

גליון 138ראשיהפצה

פצוע בשטח עוין

עפרה לקס

פוסק לביתו

רויטל שנורהרב בן ציון אלגזי גילה יום אחד שרבים מהציבור הדתי, ביניהם בוגרי ישיבות, פשוט אינם יודעים את ההלכה. בברכת הרב מרדכי אליהו והרב יעקב אריאל הוא הקים את מכון 'צורבא מרבנן', שנועד להפוך בעלי בתים לרבני-בית.

מנוחת הלוחמת

חגית רוטנברגרוני אלוני, 'טורפת החרדים' ממועצת העירייה בירושלים, עברה מהפך. היא נישאה כדת משה וישראל, מדליקה נרות שבת ואף לומדת קבלה.

בדרך שלו

עפרה לקסהשופט יעקב טירקל, שפרש לאחרונה מבית המשפט העליון, היה אחד השופטים הבודדים שהעזו לחרוג מהקולקטיביות הרעיונית השלטת בממלכתו של הנשיא אהרון ברק.
תנו לנצח את צה"לשולחן עורך, עמנואל שילהדמעות התנין של שרון ● רבים מבכירי צה"ל אינם מאמינים בהתנתקות, ולא יצטערו אם ההתיישבות תנצחהמשך >
קנאותם של המתוניםרביבים, הרב אליעזר מלמדכשפוסקים הלכה אין מזכירים דעת החולקים ● האיסור לציית לפקודת עקירה מוסכם על רוב הרבנים וגדולי הרבנים ● תלמידי הרב ליכטנשטיין יכולים לסמוך על דעתוהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
לכל גילקובי סלעיוסי גיל, אנציקלופדיה מהלכת לענייני מוסיקה חסידית, מוציא דיסק אוסף של החסידיש הטוב ביותר. חבר'ה, לא לצרובהמשך >