בשבע

גליון 152ראשיהפצה

מחסום רגשי

יואל יעקובי

אין דין ואין רחמים

עפרה לקסהרב רחמים ניסימי מגדל 12 יתומים בביתו, ומנהל מוסדות תורה וחסד באיזורי מצוקה במסגרת ארגון "שעלי תורה" – את החודשים הבאים הוא ייאלץ לבלות בכלא, לאחר שנאלץ מסיבות אישיות להודות בחלק מהאשמות שטפלה עליו המשטרה.

לא מפחדים מדרך ארוכה

חגית רוטנברגרבבות אנשים יצאו השבוע מביתם, עזבו את המזגן ואת הבריכה וירדו לנתיבות - מחסומי המשטרה וההתנהלות המפחידה שלה לא הרתיעו את ההמונים, אנשים, נשים וטף, מבוגרים וצעירים, כולם כתומים עד העצם-

ד"ש מכיכר טיינאנמן

אריאל כהנאפעולות המשטרה השבוע נגד ההסעות להפגנה שברו שיא חדש בהתנהלות הדיקטטורית של השלטון הישראלי ● ישיבת סיעת הליכוד, שהחלה בדיון רגוע, הגיעה לטונים גבוהים כשנכנסו ראש הממשלה והחדשות מהכבישים
כפר מימון החופשיתשולחן עורך, עמנואל שילהיום רביעי בכפר מימון, עוד חמש דקות תשע בבוקר. מכל הקצוות והפינות נוהר המון אדם בשבילי הכפר ומתכנס אל השטח הפתוח סביב בית הכנסת. ושוב אפשר לראות כמה גדול הציבור שנמצא כאן בין הבתים, החצרות, הגינות והמדשאות.המשך >
עיתונות לוחמת ברשערביבים, הרב אליעזר מלמדהאם מותר לקרוא כתבות המוקיעות התנהגות פסולה של אישי ציבור ● אין לשון הרע בקריאת דבר שכבר התפרסם בהמון ● היתר לשון הרע לתועלת בהוקעת הרשעהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >