בשבע

גליון 155ראשיהפצה

מחכים לנס

רויטל שנור

לאן ממשיכים מכאן?

עפרה לקסגם אם זה יסתיים במהדורה מודרנית של נס פורים, אין ספק שגזירת ההתנתקות הביאה למשבר ביחסי הציונות הדתית עם מדינת ישראל – ההתנדבות ההמונית לשורות צה"ל ולמשימות לאומיות

מאמינים ונשארים

יואל יעקוביבגוש קטיף שוברים פעם אחר פעם את התחזיות של אדריכלי הגירוש – למרות הפיתויים ועל אף האיומים, פחות משבוע לפני הגירוש – רוב מוחלט של התושבים נשארים בבתיהם

שונה, אבל דומה

חגית ריטרמןניצול השואה חיים רוטנשטיין גורש מביתו בהונגריה בידי הנאצים, סולק מימית על-ידי ממשלת בגין, ומת משברון לב ימים ספורים לפני שגורש בשלישית מגוש קטיף
תפילה ומלחמהשולחן עורך, עמנואל שילהדבקותם של המתיישבים מנפצת את כל התחזיות – בגוש קטיף, נסים הם תופעה טבעית – להישאר בבתים ולפנות אל הלב היהודי של החיילים – רבבות יבואו לעזור- השב"כ רודף אחרי מפגינים ונכשל בתפקידו האמיתיהמשך >
תשעה באב במוצאי שבתרביבים, הרב אליעזר מלמדרחצה בערב שבת חזון ● דיני אבלות של ערב תשעה באב לא נוהגים בשבת ● לסיים סעודה שלישית לפני שקיעה ● מתי חולצים נעליים ולובשים בגדי חול ●המשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >