בשבע

גליון 157ראשיהפצה

רגישות בעיקר נחישות

חגית רוטנברג

חזרה לנווה דקלים

יואל יעקובילפני כשבוע פונה יואל יעקובי, כתב 'בשבע', מנווה דקלים. השבוע הוא חזר לשם כדי לארוז ולהיפרד בפעם האחרונה.

אכן, "ביצוע מוצלח"

יומה האחרון של משפחה בביתה בנוה דקלים, שעה אחרי שעה- מכתב גלוי לאבי כ"ץ, מפקד הצוות שגירש את משפחת קצב מביתה

פליטים בארצם

עדי גרסיאל וחגית ריטרמןהסיוט לא נגמר בגירוש מהבית: רבים מהעקורים הוחזקו באוטובוסים שעות על גבי שעות, הורדו באישון לילה במקומות שוממים או הוסעו אל מלונות רק כדי לשמוע שעליהם להתפנות שוב תוך ימים אחדים
אני מפחד מדרך ארוכהשולחן עורך, עמנואל שילהלפני שיביא את החורבן הבא, חייבים לשלוח את שרון הביתה ● גם עוזי לנדאו מנצח את שרון בסקרים ● לא להתחבר לראשי צה"ל הורסי ההתיישבות ● גינוי למגנים את מגיני כפר דרוםהמשך >
שו"ת בעקבות החורבןרביבים, הרב אליעזר מלמדהפורענויות של חבלי משיח ● בעיית המנהיגות של הציבור הדתי-לאומי ● המגורשים של היום הם הרוב של מחרהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
תשובה ישר לפניםאמציה האיתןלא הכסף ולא הפרסום היו המניע של הבמאי-צלם של 'מהודו ועד ישתבח'. רק להחזיר בתשובה את עם ישראל. כוונה ראויה לשמה, על הפרטים צריך לעבוד המשך >