בשבע

גליון 161ראשיהפצה

מחיר החירות

עתיה זר

הניצחון העצוב של עו"ד קורינאלד

עפרה לקסבמוקד המאבק למניעת הרס בתי הכנסת בגוש קטיף בידי חיילי צה"ל עמד עורך-הדין גלעד קורינאלדי, בן לשושלת משפטנים בת ארבעה דורות ומומחה בתחום הקניין הרוחני.

עצמאי בשטח

עדי גרסיאלאריאל זילבר, חזר צפונה למתת, אבל לא שוכח את חווית הגירוש וממשיך לשמור על קשר עם אנשי אלי-סיני. "אני עם המדינה גמרתי, אני כמו אדיר זיק – יהודי מארץ ישראל", אומר מי שהיה מאושיות הזמר הפופלארי.

מיחידה 101 ועד לביצורי שא-נור

חגית רוטנברגשאול חלפון היה מחחייליו של שרון ביחידה 101, אבל שלא כמפקדו הוא נותר נאמן לשלמות הארץ ולמאבקיה במשך עשרות שנים.
לחבר מחדש רוח ומעשהשולחן עורך, עמנואל שילההמאבק להצלת הגוש היה בעיקר רוחני. הצד המעשי נותר די מוזנח ● להקים תנועה חדשה שתחבר את עולמנו הרוחני אל עולם העשייה ● אגדות ומציאות לקראת ההצבעה במרכז הליכודהמשך >
לשרת כבני חוריןרביבים, הרב אליעזר מלמדבגלל השתתפותי בהפגנות לא רוצים לגייס אותי לקרבי. מה לעשות? ● מצווה לשרת בצה"ל מצד הצלת ישראל ומצד ירושת הארץהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
הולכת בעקבות השםאסתי רמתיעבודת כיתה מובילה את ראובנה אל העבר, בעקבות שמה. ספר בלשים מצוין שמלמד דרך אגב פרק בתולדות הציונותהמשך >