בשבע

גליון 163ראשיהפצה

אזרחות זרה

עפרה לקס

הסרבנים: הסיפור האמיתי

חגית רוטנברגמשאל מדגמי שערך 'בשבע' ביחידות קרביות שונות מעלה כי הכמות המשוערת של חיילים וקצינים שלא הסכימו להשתתף בגירוש מגיע ללא פחות מכששת אלפים – הרבה יותר ממה שהרמטכ"ל וראש אכ"א מוכנים להודות.

פגישה מטלטלת

יואל יעקוביגם כעבור למעלה משישים שנה, ר' מרדכי רוזנפלד זוכר היטב את המפגש המסעיר בעיצומם של ימי השואה עם הרב ישכר שלמה טייכטל, בבית מדרשו של החת"ם סופר בהונגריה.

חגי סגל
על עיתונות ותשובהשולחן עורך, עמנואל שילהאיך מאזנים בין חובת הערכיות לצורך בפופולאריות? איך להימנע במישהו שזה באמת לא מגיע לו?המשך >
שמחה ביום הכיפוריםרביבים, הרב אליעזר מלמדמצווה לאכול ולשבוע בערב יום הכיפורים ● טעם המצווה: שמחה לקראת מצוות התשובה שלמחרת ● שמחה מתוך ביטחון בה' שיגזור דיננו לטובההמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >