בשבע

גליון 169ראשיהפצה

ילד אחד זה משעמם

עתיה זר

מחאה עם שיניים

עדי גרסיאלהפציינטים השמאלנים עזבו אותו, ברדיו מחרימים אותו, וגם בהפגנות הימין לא נותנים לו להופיע. אבל ד"ר שלום פליסר ממשיך להחזיק מרפאת שיניים בתל-אביב, להניף דגל כתום על ביתו ברמת גן, ולייצר את שירי המחאה הנשכניים שלו

היכן מוקדי השחיתות?

חגית ריטרמןשאלת השבוע: היכן מוקדי השחיתות בפוליטיקה הישראלית וכיצד ניתן לטפל בהם?

סדר יום או סדר ישיבה

אריאל כהנאבאיחוד הלאומי ובמפד"ל הולכים על איחוד, אבל הדרך עדיין רצופה קשיים – בעניינים עקרוניים וגם בדברים 'לא חשובים' כמו קביעת הרשימה
לא מציאהשולחן עורך, עמנואל שילהרשימת 'קדימה' מלאה אופורטוניסטים שחברו אליה בגלל ירידת סיכוייהם בתוך מפלגתם ● כשישקע האבק יסתבר שהרכישות החדשות של שרון ופרץ אינן כה מרשימותהמשך >
לא רק בעיית הסברהרביבים, הרב אליעזר מלמדהאם ההדרכה לגור בסביבה טובה נאמרה רק למי שאמונתו חלשה? ● מעשה ברבי אלעזר בן ערך שהתרחק מסביבת חבריו החכמיםהמשך >
על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
כתום זה הצבע שליקובי סלעהדיסקים הפעם יחזירו אתכם מאה ימים אחורה, אל ימי העקירה והחורבן. משהו כדי שאנחנו, וגם נכדינו, לא נשכחהמשך >