בשבע

גליון 205ראשיהפצה

מראה כהן

יואל יעקובי

אבא ישלם

יאיר שפיראהאב משלם 1,600 ₪ עבור בן אחד ומקבל 500 ₪ שלוש בנות ●עם סיום המלחמה בצפון, התיקים של אנשי "קדימה" ניעורו מקפאונם ● במתקני הכליאה של מדינת ישראל לא רק האסירים הם מפירי חוק

מלחמת ראש בראש

עפרה לקס במקביל למערכה הצבאית שהתנהלה בחודש האחרון, ניטשה בין צה"ל והחיזבאללה מערכה עיקשת לא פחות – הלוחמה הפסיכולוגית.

אתרוגים אחרי סוכות

עדי גרסיאלאיך התגייסה התקשורת הישראלית לשירות מכונת הגירוש באמצעות ידיעות "אובייקטיביות".
התפכחות כואבתשולחן עורך, עמנואל שילההמשך >
ירושה מתוך אמונהרביבים, הרב אליעזר מלמדמדוע לא בחר ה' עבורנו ארץ ריקה מאדם?●ירושת הארץ מבטאת את האמונה שיש בורא ומנהיג לעולם ●הצורך במלחמות נובע מחולשה רוחנית, והמלחמה היא חלק מהתיקון והתשובה. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
ד"ש משמיםאסתי הרמתיהמשך >
פוטו רצח אלי פולק וישראל מידדמערך ההסברה הישראלי והצה"לי עמד חסר אונים מול מתקפת הצילומים השקריים של העיתונות הזרה בלבנון. המשך >