בשבע

גליון 215ראשיהפצה

לחזור למקצוענות של פעם

עדי גרסיאל

מעולים בקודש

עפרה לקסבישיבות התיכוניות מהזרם התורני, רשימת התלמידים לשנה הבאה נסגרת כבר בסביבות חנוכה, ולבעלי ממוצע פחות מ-9 אין כמעט תקווה להתקבל ● תכנית לימודים עם מקסימום קודש ומינימום חול ורמת לימודים גבוהה.

משפחה וצרכנות

פינחס ורבקה קופר

תזכורת

חגי סגלהשבוע מלאו 50 שנה למבצע קדש, לא רק לטבח בכפר קאסם.
הביטחון קודם לקידוםשולחן עורך, עמנואל שילהשאיפות הקידום של קצינים בכירים מעוותות את שיקול הדעת המקצועי ופוגעות בביטחון●למשלמי האגרה מגיע פיצוי ממנכ"ל רשות השידור על המשך העסקתו של גבי גזית.המשך >
מורה הוראה ירושלמירביבים, הרב אליעזר מלמדהרב אליהו ראם - מגדולי מורי ההוראה בירושלים וחבר בית הדין * קרבתו למרן הרב קוק זצ"ל ●השחיטה תחת פיקוחו של הרב קוק נחשבה מהודרת יותר, והרבי מגור הקפיד לקנות דווקא ממנה. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
משגיחים על מערך ההשגחהשופטים ושוטרים, יאיר שפיראדו"ח של ועדה ממשלתית שהוגש לבג"ץ מבקש להסדיר את העסקתם של משגיחי הכשרות באופן שפרנסתם לא תהיה תלויה במפעלים המושגחים ● הוועדה ממליצה גם להנהיג מערכת ארצית אחידה של קריטריונים לקבלת הכשר.המשך >
החבורה של מושיקאסתי רמתיהמשך >
שבת המלכהליאמציה האיתןהמשך >