בשבע

גליון 220ראשיהפצה

ניסיון להשתיק מחאה נגד האלוף יאיר נווה

חגית רוטנברג

מנקיי הדעת שבירושלים

יואל יעקוביהרב אליעזר-יהודה ולדנברג גדל במחיצתם של גדולי ירושלים, הרב צבי-פסח פראנק והראשון לציון הרב עוזיאל ● בילדותו גלה בעקבות אביו וחי מספר שנים בקהילת חאלב בסוריה, ומאוחר יותר עמד בראש ישיבה לבחורים ספרדים.

מכל שדרות הציבור

עפרה לקסבמטה המאבק, שהקים אלון דוידי בשדרות, משתפים פעולה יוצאי הקווקז ואתיופיה, חילונים ותלמידי ישיבה ● דוידי, איש הגרעין התורני בעיר, התנגד לבריחה באוטובוסים של גאידמק.

משפחה וצרכנות

פינחס ורבקה קופר
החרם הכלכלישולחן עורך, עמנואל שילהמה ההבדל בין המאבק החרדי המוצלח נגד מצעד הגאווה למאבק הכתום הכושל נגד הגירוש * ללמוד מהחרדים איך להפעיל את נשק החרם נגד עוכרי ההתיישבות ומשטיניה.המשך >
חנופה לרשע ומחירהרביבים, הרב אליעזר מלמדהאיסור להחניף לרשעים ● ההימנעות מחנופה לרשעים שומרת על גרעין האמת של היחס הנכון למעשיהם הרעים ● ישראל נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפס המלך ● איסור החנופה נדחה מפני סכנת נפשות. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
ילד של אמאשופטים ושוטרים, יאיר שפיראסולידריות נשית בבית המשפט לענייני משפחה: שופטת, פסיכולוגית ופקידת סעד החליטו שהילד יעבור עם אמו לצרפת, ושהאבא יסתדר ● מי יתפוש את 45 התקנים שהוקצו במשרד המשפטים לאפליה מתקנתהמשך >
מתן בסתרחגית רוטנברג המשך >
משפחה שכזאתקובי סלעכשמשפחת ורדיגר מוציאה דיסק של זמירות שבת, ההנאה מובטחת, למרות, ואולי דווקא, בגלל הביצועים הנקיים והפשוטים. המשך >