בשבע

גליון 225ראשיהפצה

מושחתים, הוזהרתם

עפרה לקס

גם אני משם

מנורה חזני'החברות משם', סרטה של אביטל ליבנה לוי, מנסה לפענח את חידת התפרקותה של החבורה הנשית מאלון מורה שבמרכזה עמדה רחל גביש הי"ד.

עקירה מרצון

חגית רוטנברגהכתף הקרה שהפנו אליו חברים בקיבוצו, גרמה ליונתן בשיא, שעמד בראש מנהלת סל"ע, להחליט על עזיבת שדה אליהו ומעבר למגורים בקרווילה במעלה גלבוע.

הוי ארצי

חגי סגל
איזה כיף להיות יהודיהשולחן עורך, עמנואל שילההמשך >
חתונה צנועה – לא בכל מחיררביבים, הרב אליעזר מלמדהאם נכון להוציא תקנה כללית להגבלת הוצאות החתונה ● מצווה לערוך לרגל הנישואין סעודת חשובה יותר מביום-טוב ● לעודד את הציבור לעשות חתונות שמחות וצנועות ● מדוע לא נכון להוציא תקנה לכל ישראל?המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
נערי הגבעות של שמעון פרס שופטים ושוטרים, יאיר שפיראכשעמותת 'איילים' מניחה קרוונים בנגב ללא אישור, היא דווקא זוכה לתשבחות מראש המועצה ולתקציבים נדיבים ממשרדו של שמעון פרס ● שיטת המינויים של ג'קי מצא וחבריו לא תיעצר ברשויות המס.המשך >
חבורת אֹמץאסתי רמתי המשך >
ההיסטוריה חוזרתאמציה האיתןהאם נפילת הרובע היהודי בתש"ח יכלה להימנע בעזרת מנהיגים אחרים? הסרט 'שליח ציבור' מציע אפשרות לשנות את פני ההיסטוריה. המשך >