בשבע

גליון 260ראשיהפצה

בית חייה

חגית רוטנברג

משתחררים מהרשת

עתיה זרהוא פוגע בזוגיות, ממוטט קשרים חברתיים ובעיקר מדרדר את בני הנוער הדתיים לתהומות רוחניים ● מחנכים העוסקים בנושא הסכנות באינטרנט מתריעים מפני נזק מיידי בהיקף עצום שנגרם גם לילדים התורניים ביותר.

משפחה וצרכנות

פינחס ורבקה קופר

מכתבים

קוראי העיתון
ישראל עושים תשובהשולחן עורך, עמנואל שילהגברים ונשים, גדולים וקטנים, דתיים וחילונים - כולנו זקוקים לאוויר המטהר של התשובה.המשך >
דיני חולה ביום הכיפוריםרביבים, הרב אליעזר מלמדחולים חייבים לצום ביום הכיפורים, אלא אם יש סכנת נפשות ● גם כשמותר לאכול, יש להסתפק באכילה מעט מעט כשהדבר אפשרי * מתי מיגרנה יכולה להיחשב כסכנת נפשות. המשך >
מים חייםחגית רוטנברגהמשך >
אופרה אחרתמרים הופמןניסים ברוך בקול גבוה ואישתו אלכסנדרה בפסנתר שקט יוצרים יחד אלבום חזנות ומוסיקה קלאסית, נטול פומפוזיות. המשך >