בשבע

גליון 262ראשיהפצה

ישיבה מזרחית

יוסף רוסו

הכהן הגדול מאחיו

יואל יעקוביבשבתו כדיין בבית הדין הגדול וכרב ראשי, חידש הרב שפירא בחריפותו פסקי הלכה אמיצים שעסקו בין השאר בהשתלות איברים, יהדותם של יוצאי אתיופיה והתרת עגונות, כל זאת תוך הקפדה לא לפגוע בבעלי הדין.

אבלות של כלל ישראל

שמריה גרשוניבימי ה'שבעה' שנתאחרו לאחר החג, גדשו אלפים את בית משפחת האבלים בירושלים, גדולי תורה לצד תלמידים צעירים.

אבי התלמידים

חגית רוטנברגעל אף גדלותו בתורה וגילו המופלג, היה הרב שפירא ראש ישיבה שדאג אישית גם לבחורים הצעירים ביותר, התייחס לר"מים כאל ילדיו ממש ובימיו האחרונים ביקש למסור לתלמידיו ש"לא יהיו עצובים".
אחרי מות הכהן הגדולשולחן עורך, עמנואל שילההוא היה מנהיגו המובהק של עולם התורה הדתי-לאומי ברבע המאה האחרון, ובמותו לא הניח כמוהו. המשך >
נשבה ארון האלוקים רביבים, הרב אליעזר מלמדהחובה ללוות ולהספיד תלמיד חכם שנפטר ● הלווית הרב שפירא זצ"ל בערב שבת, כהלווית רבי יהודה הנשיא בשעתו ● הסתלקותו של תלמיד חכם מורגשת בקרב בני הדור כולו.המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
פרקליטות רודפת רייטינגשופטים ושוטרים, יאיר שפיראהפרקליטות הצטרפה השבוע למשטרה, כשהצהירה הצהרה חסרת בסיס רק כדי לזכות בחשיפה תקשורתית ● לעסקנים שנלחמים נגד היתר המכירה לא איכפת מהמחיר שמשלמים החקלאים וציבור הצרכנים.המשך >
שירת הדחלילחגית רוטנברגהמשך >
אצלם בחצרמרים הופמןמונה רוזנבלום מצליח באלבומו החדש לשחור אווירה של חתונה חסידית בחצרו של הרבי בעיירה. המשך >