בשבע

גליון 282ראשיהפצה

עולה בהר ה'

חגית רוטנברג

בחזרה לחיים

עפרה לקסשרי מנדל הכירה ביהדותה ולא חשבה לעזוב את ארה"ב הנוחה ולעלות לישראל, עד שהחיפוש הרוחני והמפגש עם בעלה, גם הוא מתנדב אמריקני שהגיע לארץ, הביאו אותה להשתקע ביישוב תקוע שבגוש עציון.

לו הייתי חיה או פרח

חגית רוטבנרג ועפרה לקסארגוני הירוקים, בראשות החברה להגנת הטבע, מובילים מאבק נחוש נגד הקמת יישובי הקבע לעקורים בחבל לכיש ● הפגיעה בחי ובצומח הייחודיים של החבל חשובה מבחינתם יותר משיקום המגורשים.

הכן ילדך לחורף

אסתי רמתיגם בהכנת הבגדים לקראת השלג טמונות תובנות עמוקות של חינוך הילדים ● אין יותר טוב מתחפושות מקוריות שמכינים בבית, אבל אסור לשכוח שמי שלובש אותו הוא רק ילד.
רשימה איכותית מאוחדתשולחן עורך, עמנואל שילההשאלה איננה איך מבטלים את הפיצול באיחוד הלאומי, אלא איך מרכיבים רשימה איכותית תוך שיתוף הציבור בבחירתה.המשך >
תעודת כשרות אמיתיתרביבים, הרב אליעזר מלמדמדוע יש להקפיד על כשרות 'מהדרין' במסעדות ● עדות מהשטח על עבודת השגחה לקויה במסעדה ירושלמית עם הכשר לא מוכר ● בד"צים חדשים שהשגחתם רשלנית מחלקים הכשר 'מהדרין'. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
כבודם לא עוברים מסךשופטים ושוטרים, יאיר שפיראעל אף הניסיונות להאשים את שר המשפטים בפגיעה במעמדו של בית המשפט העליון, המציאות מוכיחה כי את הנזק העיקרי מחוללים השופטים, הלוקים בהתבטאות יתר בתקשורת.המשך >
האוסף של חגיתאסתי רמתי המשך >
תור הזהבמרים הופמן הפשטות והישירות של סיני תור באלבום 'עולה מן הים' מצליחות לגעת ולייצר שירים שנשמעים אישיים, ועם זאת מדברים אל כולם, בלי פוזה חינוכית מעיקה.המשך >
מיקרוסקופח. ריטרמן, ע. גרסיאל, י. מידד, ח. לוז המשך >