בשבע

גליון 284ראשיהפצה

"בוש לא יחזיר את יהונתן כי ישראל לא באמת רוצה"

עפרה לקס

במילים אחרות

ירעם נתניהובספרו החדש 'עברית בג'ינס' מוכיח הבלשן ד"ר ניסן נצר שלסלנג יש מקורות אפילו בתנ"ך וששפת הרחוב גורמת גם לבני עדות המזרח לאמץ ביטויים ביידיש.

על הנרצחים

עפרה לקס, עדי גרסיאל, רבקי גולדפינגר

"יש לנו שאלות על הממשלה, לא על הקב"ה"

חגית רוטנברגאפילו הפסיכולוגים עמדו משתאים נוכח העוצמה הרוחנית שהקרינו תלמידי ורבני הישיבה לצעירים בליל הטבח ב'מרכז הרב', תוך כדי בכי וזיהוי שמות החברים שנרצחו.
עורק חיים מרכזישולחן עורך, עמנואל שילהשיעור במנהיגות וקבלת אחריות מראש הישיבה לצעירים ● איך נוקמים על הפגיעה בלב הפועם של הציונות הדתית.המשך >
נשמות ישראל הקדושותרביבים, הרב אליעזר מלמדתרומת מחצית השקל כביטוי לסגולת ישראל ● נשמות הנרצחים על קידוש ה' עולות אל מתחת כסא הכבוד ● זכר עמלק אבד, אך מורשתו עדיין קיימת ● מנהיגות המדינה שוכחת את ייעודו של עם ישראל. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
לבם במזרח, ותעודתם במערבשופטים ושוטרים, יאיר שפיראערביי מזרח ירושלים, הנהנים מזכויות תושב, הופכים ליעד מועדף בגיוס לארגוני טרור. התגובה לפעילותם העויינת צריכה להיות שלילת תושבות מיידית.המשך >
שוק פוריםאסתי רמתיהמשך >
מיקרוסקופחגית ריטרמן, שמואל אדלמן, חני לוז, ישראל מידד המשך >