בשבע

גליון 298ראשיהפצה

"מקבלי ההחלטות יחשבו פעם נוספת לפני האירוע הבא"

חגית רוטנברג

כן בבית-ספרנו

עפרה לקס בבית הספר 'ארץ הצבי' בירושלים לומדים אלוף הארץ בריצה לנוער, תלמיד שמשתתף בקורס מחשבים למצטיינים של חברת 'נס' ושחקן בקבוצת תיאטרון.

צה"ל, לא מה שחשבתן

חגית רוטנברגאת המסר הזה מעבירה ריקי דמרי, מנהלת מכון ליברמן להכנה לחיי משפחה, למאות תלמידות אולפנות ותיכונים דתיים.

משפחה וצרכנות

פינחס ורבקה קופר
המדרון החלקלק של הפמיניזם הרדיקלישולחן עורך, עמנואל שילהאיך אפשר להקל ראש בהלכות מפורשות שאין חולק עליהן וגם להצהיר על מחויבות להלכה? ● סיבוב מסכם בפולמוס עם חנה קהת.המשך >
טעות מתוך זלזולרביבים, הרב אליעזר מלמדהגדרת דייני הגיור כרשעים סללה את הדרך לפסילת גיוריהם ● הדיינים שפסלו את הגיורים טעו בהכרת המציאות של המתגיירים והמגיירים. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
מי ישפוט את דמיאניוק?שופטים ושוטרים, יאיר שפיראפרשת דמיאניוק טרם הסתיימה: בעקבות מסמכים חדשים שנתגלו, מבקשת ארה"ב להעמיד אותו למשפט נוסף ● לאור התחמקותן של המדינות הרלוונטיות, נראה שהמשפט ייערך דווקא על אדמת גרמניה.המשך >
צדיק אמיתיחגית רוטנברגהמשך >
מנגינת התשובהמרים הופמן האלבום החדש 'ישוב הדעת' הוא פרי שיתוף פעולה בין מוזיקאים חוזרים בתשובה, ויש בו ניגונים היוצרים חיבור בין-עדתי נפלא ומרגש. פשטות הניגונים באלבום מוקפדת, מושקעת ונוגעת היישר בלב.המשך >
מיקרוסקופעדי גרסיאל, ישראל מידד, חני לוז, חגית ריטרמן המשך >