בשבע

גליון 304ראשיהפצה

החיילת שגירשה מבקשת סליחה

חגית רוטנברג

השתמשו בנו וזרקו אותנו

עפרה לקסבסערת הדיון על הזנחתם של מגורשי גוש קטיף, נשכחה קהילת מגורשי צפון השומרון אי שם בקיבוץ יד חנה.

נאמן תורה ועבודה

חגית רוטנברגעוד בימים הראשונים להגעתם של המגורשים למלונות, הבין הרב יוסף צבי רימון שבראש סולם העדיפויות בשיקום יש להעמיד את בעיית התעסוקה.

משפחה וצרכנות

פינחס ורבקה קופר
על מה אבדה הארץ?שולחן עורך, עמנואל שילהחשוב לעסוק בחשבון נפש ולשאול מדוע לא התקבלו תפילותינו, גם אם התשובות שונות ולעיתים אף סותרות.המשך >
תשעה באב שחל במוצ"שרביבים, הרב אליעזר מלמדכיצד מתרחצים ערב שבת חזון ● כשערב תשעה באב חל בשבת לא נוהגות ההגבלות של סעודה מפסקת ● דיני תשעה באב בזמן בין השמשות ובזמן תוספת שבת ● דיני הבדלה כשחל תשעה באב במוצאי שבת. המשך >
'על דעת עצמי'על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
אח גדול, משטרה חלשהשופטים ושוטרים, יאיר שפיראהחוק החדש שמציע לשמור את הנתונים הביומטריים של האזרחים פוגע בפרטיות, אך יותר מכל מעיד על חולשת המשטרה ● גם היוזמה להכשרת פקחי עירייה כשוטרים, לא תשדרג באמת את הכוח המשטרתי. המשך >
מיגון לגאולהחגית רוטנברגהמשך >
מילים מהמקורותמרים הופמן'מסע אל המקורות' של שלמה גרוניך מגלה למאזינים מה קורה כשהישראליות נפגשת עם טקסטים דתיים. המשך >
מיקרוסקופעדי גרסיאל, חני לוז, ישראל מידד, חגית ריטרמןהמשך >