בשבע

גליון 358ראשיהפצה

אין מעבר שמאלה

חגית רוטנברג

צדק יהודי לכל

יאיר שפיראתיקים כלכליים כבדים שנמסרים בזרם מתגבר להכרעת הדיינים בבתי הדין הוולונטריים לממונות, ממחישים את האמון הגובר במערכת החלוצית, וגם מזרימים אגרות שמאפשרות את המשך הפעילות.

הארי מבבל

יואל יעקובי הוא הנהיג את קהילת בגדד במשך 50 שנה, ושמו והשפעתו יצאו למרחוק עד אירופה וצפון אפריקהבספריו הרבים הוא גישר בין דרשנות לפסיקה, בין הלכה לקבלה ובין תורת ספרד לתורת אשכנז.

אמת חינוכית מול התנפלות פופוליסטית

הרב אליעזר מלמד שילובם המיידי של עולי אתיופיה בכיתות רגילות היא איוולת חינוכית, שתקבע בליבם תחושת נחיתות ונלעגות. העולים עצמם, כשלא מסיתים אותם, מעדיפים ללמוד בנפרד.
הכרזת מלחמה על החינוך הפרטישולחן עורך, עמנואל שילה יש הורים שמאמינים שחינוך הוא דבר חשוב מכדי להשאירו בידי המערכת הציבורית המקרטעת. מדוע דווקא בעידן בו מפריטים פה כמעט כל דבר, שר החינוך מכריז מלחמה על המערכת המצליחה של החינוך הפרטי? המשך >
'על דעת עצמי' קרדיט: אבי סגל על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
כביש עוקף צדקשופטים ושוטרים, יאיר שפירא זמן הנסיעה ממערב בנימין לירושלים הוכפל בגלל הטרור הפלשתיני, אבל לדעת המדינה זה לא מצדיק הפקעת קרקעות לצורך סלילת כביש חדש. הכאת ילדים בידי הוריהם לצורכי חינוךשופטי ישראל מול 90 אחוז מאזרחי ניו-זילנד.המשך >
זה הצבע שליאסתי רמתיהמשך >
ישיבה של מעלה אמציה האיתן'וכל מאמינים' לא משאיר אדיש את מי שמכיר - וגם את מי שלא - את מנגינותיו של הרב ירחמיאל וייס בעוברו לפני התיבה בישיבה לצעירים בימים הנוראים המשך >
מיקרוסקופע.גרסיאל, ח.לוז, י.מידדהמשך >