בשבע

גליון 362ראשיהפצה

תורה מבית אבא

עמנואל שילה וחגית רוטנברג

מים שיש להם סוף

עפרה לקסדוד זייטון הגיע ארצה עם תואר שני כפול מאוניברסיטאות נחשבות בצרפת: במתמטיקה ובהנדסת מים הוא שימש יועץ לרשות המים, כשהתחום היה רק בחיתוליו, ועיריות שזלזלו באזהרותיו מצאו את עצמן נאלצות לסגור קידוחים שהזדהמו.

עתיקא קדישא

יואל יעקובי במקום העימות הנדוש בין מדע למסורת, פרופ' זוהר עמר, ראש המחלקה היוצא ללימודי ארכיאולוגיה וא"י בבר-אילן, משתמש במדע לצורך בירורים הלכתיים.
לא פשעי מלחמה, פשעי שלוםשולחן עורך, עמנואל שילה אלמלא פשעי הגירוש המשתקפים בדו"ח ועדת מצא, לא היינו מוצאים את עצמנו מוקעים כפושעי מלחמה בדו"ח גולדסטון המשך >
מצוות ישיבת סוכה רביבים, הרב אליעזר מלמדפעולות שחובה לעשותן בסוכה, ופעולות שהן מצווה ואינן חובה,אכילת עראי מותר המשך >
'על דעת עצמי' על דעת עצמי, אבי סגלהמשך >
אומץ לב שיפוטישופטים ושוטרים, יאיר שפיראהמבחן האמיתי לאומץ ליבם של שופטים הוא בעמידה מול הגורמים הקובעים את עתידם. כמו שעושה למשל השופטת מלכה אביב ,כבר לפני 17 שנה התריע מבקר המדינה על ניגוד אינטרסים בעבודת משגיחי הכשרות.המשך >
סוכת המריבה אסתי רמתיהמשך >
שרים משבת לשבתאמציה האיתן'לכה דודי' בקצב דיסקו, 'שמור וזכור' בסגנון הפאנק ו'אשת חיל' ב'קאנטרי' - המשך >
מיקרוסקופע.גרסיאל,ח.לוז,י.מידדהמשך >