בשבע

גליון 377ראשיהפצה

קולם של אמא ואבא

חגית רוטנברג

יהודה בעלייה

עפרה לקס ההתנתקות מגוש קטיף הובילה את יהודה גליק למסע התנתקות משל עצמו ,לאחר שנים של עיסוק בעלייה, בשירות הציבורי ובהידברות עם השמאל, הוא פרש מתפקידו במשרד הקליטה ומתמקד בהפצת תודעת המקדש.

מי שבירך גבאי

עדי(דוד) אהרוןיוסף ויטלזון החל לארגן מניינים עוד כבחור לוחם אצ"ל במחנה המעצר הבריטי בקניה, אבל מאז כבר 60 שנה הוא גבאי בבית הכנסת של יוצאי המחתרות בירושלים.

"יש בעיה עם סידור קונסרבטיבי?"

חגית רוטנברג בצעד שיווקי מתוחכם גויס ג'קי לוי, נציג הדתיים בגל"צ, לקריין בקולו המוכר תשדיר פרסומת של הסידור הקונסרבטיבי החדש 'ואני תפילתי'.
פוליגמיה בחסות החוקשולחן עורך, עמנואל שילהבעקבות מקרה גואל רצון, דרושה חקיקה שתאסור פוליגמיה לא רק במסגרת נישואין לאחר שלוש שנים, עוד סיבוב פרידה מפנחס ולרשטיין. המשך >
ראשית המאבק על זכויות הדתיים בצה"לרביבים, הרב אליעזר מלמדתלאות החיילים הדתיים בצה"ל עם הקמתו , הרבנים הראשיים יוזמים רבנות צבאית בראשות הרב גורן , חיילים שסירבו לבשל בשבת נענשו בחומרה, והלוחמים הדתיים פתחו בשביתת רעב. המשך >
'על דעת עצמי' על דעת עצמי, אבי סגל המשך >
זכויות הילד האליםשופטים ושוטרים, יאיר שפיראעל פי השופט מודריק, זכותו של ילד אלים להתחנך בכיתה רגילה אינה נופלת מזכותם של חבריו לכיתה להיפטר מהצקותיו , ניצחונו של 'הארץ' בביהמ"ש המחוזי פורסם בעיתון בהרחבה. המשך >
העץ שליחגית רוטנברגהמשך >
שעת רצוןאמציה האיתן דב הנדלר מצליח לשמר את אווירת הסעודה השלישית המיוחדת באמצעות שילוב נכון של שירים ישנים וחדשיםהמשך >
מיקרוסקופע.גרסיאל, ח.לוז, י,מידדהמשך >